Logo of Óbuda University

Óbuda University

Hungary, Budapest    See a map
1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Start today to new challenge, find your origin at Óbuda University

Are you wondering to know your background? Are you ready for the biggest challenge in your life? Come back to your origin, learn the language, find new friends, have a life experience, get a valuable diploma and be your own success driver.

Óbuda University is ranked among the Top 300 young universities

11,000+ students /800+ International students from 70+ country/
• 1000+ academic staff
• 7 faculties, 4 campuses
• 23 courses in English: 9 BSc, 10 MSc, 3 doctoral schools (4 programs)
• 200+ international relations
• 50+ industrial partners
• 3 science parks

Óbuda University (ÓU), established in 1879, is the second largest technical university in Hungary offering practice-oriented training. It aims to achieve the triplet of excellence in education, research, and innovation to address societal challenges and contribute to sustainable development on national, regional and EU level. ÓU has seven faculties and three doctoral schools, one excellence centre, and eight research labs. ÓU is participating in multiple international organizations and bilateral and international programs (currently over 20 EU financed scientific projects). It has international relations with 250 partners in 90 countries, and participates in international higher education programs and partnerships.

ÓU offers innovative BSc, MSC, and PhD curricula, dual degrees, challenge-based approaches and an up-to-date, student-friendly, creative and supporting environment for students in order to enable them respond to the challenges set out by our globalized world, laying emphasis on both basic and applied research, internationalization, sustainable development, improvements in technology, RDI, lifelong learning, as well as interaction and cooperation with the industry.

In the last 10 years, ÓU’s research is expanding into fields that are in the major problem areas of today’s societies: health and sustainability. ÓU’s mission and vision are underpinned by fundamental values such as nurturing entrepreneurship, openness, tolerance, dialogue and diversity to fulfil its responsibility as a higher education institution contributing to positive societal change.

ÓU is a university that offers a network-based approach, practice-oriented, industry-oriented, high-level higher education vocational training, undergraduate, master’s and doctoral programs, as well as a wide range of international research and development and innovation activities to responsibly serve the needs of the society nationally, regionally and globally through educating the next generation of global citizens.

Find out more:

https://uni-obuda.hu/rankings-and-reputation/
https://uni-obuda.hu/eponyms/
https://uni-obuda.hu/faculties/

Study programs at Óbuda University

Language of instruction: English and/or Hungarian

Study fields:

Architecture / Civil Engineering / Computer Science and Information Technology / Economic Science / Engineering Science / Industrial Design: Fashion, Interior

Level: BSc / MSc /PhD


Undergraduate Programs (BSc):

Business Administration and Management / Commerce and Marketing /Computer Science Engineering / Electrical Engineering / Engineering Management / Environmental Engineering / Industrial Product Design Engineering / Mechatronical Engineering


Graduate Programs (MSc):

Applied Mathematics / Architect / Business Development / Business Informatics / Computer Science Engineering / Geoinformatics / Marketing / Mechanical Engineering / Mechatronical Engineering


Doctoral Programs (PhD):

Doctoral School of Applied Informatics And Applied Mathematics
(A Joint Education Program with the Technical University of Milano)

Doctoral School on Materials Sciences And Technologies

Doctoral School on Safety and Security

Should you have any questions? Send an e-mail to international@uni-obuda.hu


Új kihívás vár rád, fedezd fel a gyökereidet az Óbudai Egyetemen!

Szeretnéd megismerni, honnan származnak a szüleid és a nagyszüleid? Kész vagy az életed legnagyobb kihívására? Térj vissza gyökerekhez, tanuld meg a nyelvet, keress új barátokat, szerezz életre szóló élményt és hozzá egy értékes diplomát, amely a sikered kulcsa lesz.

Az Óbudai Egyetem a legjobb fiatal egyetemek rangsorában az első 300 között szerepel

11.000+ hallgató /800+ külföldi hallgató 70+ országból/
• 1000+ oktató
• 7 kar, 4 campus
• 23 angol nyelvű kurzus: 9 BSc, 10 MSc, 3 doktori iskola (4 program)
• 200+ nemzetközi kapcsolat
• 50+ ipari partner
• 3 tudományos (science) park

Az 1879-ben alapított Óbudai Egyetem (ÓU) Magyarország második legnagyobb műszaki egyeteme, amely gyakorlatorientált képzést nyújt. Célja, hogy elérje az oktatás, a kutatás és az innováció kiválósági hármasát, megbirkózzon a társadalmi kihívásokkal, valamint hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez nemzeti, regionális és uniós szinten. Az egyetemen hét kar és három doktori iskola, egy kiválósági központ és nyolc kutatólaboratórium működik. Az ÓU több nemzetközi szervezetben, valamint kétoldalú és nemzetközi programban vesz részt (jelenleg több mint 20 uniós finanszírozású tudományos projekt van folyamatban). 90 országban 250 partnerrel áll kapcsolatban, emellett nemzetközi felsőoktatási programokban és partnerségekben működik együtt.

Az ÓU innovatív BSc, MSC és PhD tanterveket, kettős diplomát, kihívás alapú megközelítéseket, valamint korszerű, hallgatóbarát, kreatív és támogató környezetet kínál a hallgatóknak, hogy válaszolni tudjanak a globalizált világ kihívásaira. Hangsúlyt fektetünk az alap- és alkalmazott kutatásra, a nemzetköziesítésre, a fenntartható fejlődésre, a technológiai fejlesztésekre, a kutatás-fejlesztés-innováció hármasára, az egész életen át tartó tanulásra, valamint az iparral való együttműködésre.

Az elmúlt 10 évben az ÓU kutatásai a mai társadalmak fő problémaköreit felölelő területekre is kiterjednek, mint például az egészségügy és a fenntarthatóság. Az ÓU küldetését és jövőképét olyan alapvető értékek támasztják alá, mint a vállalkozói készség, a nyitottság, a tolerancia, a párbeszéd és a sokszínűség ápolása azzal a céllal, hogy a pozitív társadalmi változásokhoz hozzájáruló felsőoktatási intézményként eleget tegyen felelősségének.

Az Óbudai Egyetem hálózatalapú megközelítést, gyakorlatorientált, iparág-orientált, magas szintű felsőoktatási szakképzést, alap-, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek széles skáláját kínáló egyetem, ezáltal országos, regionális és globális szinten is felelősen szolgálja a társadalom szükségleteit a világpolgárok következő generációjának nevelése által.

További információ:

https://uni-obuda.hu/rankings-and-reputation/
https://uni-obuda.hu/eponyms/
https://uni-obuda.hu/faculties/

Képzési területek:

építészmérnök / építőmérnök / mérnökinformatikus / gazdaságtudomány / mérnöki tudomány / ipari terméktervezés: divat, enteriőr

Oktatás nyelve: angol és/vagy magyar

Szint: BSc / MSc /PhD

Képzési programok (szakok):

Alapszakok (BSc) / Mesterszakok (MSc) / Doktori képzés (PhD)

Ha kérdései vannak, írjon az international@uni-obuda.hu címre.

Start today to new challenge, find your origin at Óbuda University

Are you wondering to know your background? Are you ready for the biggest challenge in your life? Come back to your origin, learn the language, find new friends, have a life experience, get a valuable diploma and be your own success driver.

Óbuda University is ranked among the Top 300 young universities

11,000+ students /800+ International students from 70+ country/
• 1000+ academic staff
• 7 faculties, 4 campuses
• 23 courses in English: 9 BSc, 10 MSc, 3 doctoral schools (4 programs)
• 200+ international relations
• 50+ industrial partners
• 3 science parks

Óbuda University (ÓU), established in 1879, is the second largest technical university in Hungary offering practice-oriented training. It aims to achieve the triplet of excellence in education, research, and innovation to address societal challenges and contribute to sustainable development on national, regional and EU level. ÓU has seven faculties and three doctoral schools, one excellence centre, and eight research labs. ÓU is participating in multiple international organizations and bilateral and international programs (currently over 20 EU financed scientific projects). It has international relations with 250 partners in 90 countries, and participates in international higher education programs and partnerships.

ÓU offers innovative BSc, MSC, and PhD curricula, dual degrees, challenge-based approaches and an up-to-date, student-friendly, creative and supporting environment for students in order to enable them respond to the challenges set out by our globalized world, laying emphasis on both basic and applied research, internationalization, sustainable development, improvements in technology, RDI, lifelong learning, as well as interaction and cooperation with the industry.

In the last 10 years, ÓU’s research is expanding into fields that are in the major problem areas of today’s societies: health and sustainability. ÓU’s mission and vision are underpinned by fundamental values such as nurturing entrepreneurship, openness, tolerance, dialogue and diversity to fulfil its responsibility as a higher education institution contributing to positive societal change.

ÓU is a university that offers a network-based approach, practice-oriented, industry-oriented, high-level higher education vocational training, undergraduate, master’s and doctoral programs, as well as a wide range of international research and development and innovation activities to responsibly serve the needs of the society nationally, regionally and globally through educating the next generation of global citizens.

Find out more:

https://uni-obuda.hu/rankings-and-reputation/
https://uni-obuda.hu/eponyms/
https://uni-obuda.hu/faculties/

Study programs at Óbuda University

Language of instruction: English and/or Hungarian

Study fields:

Architecture / Civil Engineering / Computer Science and Information Technology / Economic Science / Engineering Science / Industrial Design: Fashion, Interior

Level: BSc / MSc /PhD


Undergraduate Programs (BSc):

Business Administration and Management / Commerce and Marketing /Computer Science Engineering / Electrical Engineering / Engineering Management / Environmental Engineering / Industrial Product Design Engineering / Mechatronical Engineering


Graduate Programs (MSc):

Applied Mathematics / Architect / Business Development / Business Informatics / Computer Science Engineering / Geoinformatics / Marketing / Mechanical Engineering / Mechatronical Engineering


Doctoral Programs (PhD):

Doctoral School of Applied Informatics And Applied Mathematics
(A Joint Education Program with the Technical University of Milano)

Doctoral School on Materials Sciences And Technologies

Doctoral School on Safety and Security

Should you have any questions? Send an e-mail to international@uni-obuda.hu


Új kihívás vár rád, fedezd fel a gyökereidet az Óbudai Egyetemen!

Szeretnéd megismerni, honnan származnak a szüleid és a nagyszüleid? Kész vagy az életed legnagyobb kihívására? Térj vissza gyökerekhez, tanuld meg a nyelvet, keress új barátokat, szerezz életre szóló élményt és hozzá egy értékes diplomát, amely a sikered kulcsa lesz.

Az Óbudai Egyetem a legjobb fiatal egyetemek rangsorában az első 300 között szerepel

11.000+ hallgató /800+ külföldi hallgató 70+ országból/
• 1000+ oktató
• 7 kar, 4 campus
• 23 angol nyelvű kurzus: 9 BSc, 10 MSc, 3 doktori iskola (4 program)
• 200+ nemzetközi kapcsolat
• 50+ ipari partner
• 3 tudományos (science) park

Az 1879-ben alapított Óbudai Egyetem (ÓU) Magyarország második legnagyobb műszaki egyeteme, amely gyakorlatorientált képzést nyújt. Célja, hogy elérje az oktatás, a kutatás és az innováció kiválósági hármasát, megbirkózzon a társadalmi kihívásokkal, valamint hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez nemzeti, regionális és uniós szinten. Az egyetemen hét kar és három doktori iskola, egy kiválósági központ és nyolc kutatólaboratórium működik. Az ÓU több nemzetközi szervezetben, valamint kétoldalú és nemzetközi programban vesz részt (jelenleg több mint 20 uniós finanszírozású tudományos projekt van folyamatban). 90 országban 250 partnerrel áll kapcsolatban, emellett nemzetközi felsőoktatási programokban és partnerségekben működik együtt.

Az ÓU innovatív BSc, MSC és PhD tanterveket, kettős diplomát, kihívás alapú megközelítéseket, valamint korszerű, hallgatóbarát, kreatív és támogató környezetet kínál a hallgatóknak, hogy válaszolni tudjanak a globalizált világ kihívásaira. Hangsúlyt fektetünk az alap- és alkalmazott kutatásra, a nemzetköziesítésre, a fenntartható fejlődésre, a technológiai fejlesztésekre, a kutatás-fejlesztés-innováció hármasára, az egész életen át tartó tanulásra, valamint az iparral való együttműködésre.

Az elmúlt 10 évben az ÓU kutatásai a mai társadalmak fő problémaköreit felölelő területekre is kiterjednek, mint például az egészségügy és a fenntarthatóság. Az ÓU küldetését és jövőképét olyan alapvető értékek támasztják alá, mint a vállalkozói készség, a nyitottság, a tolerancia, a párbeszéd és a sokszínűség ápolása azzal a céllal, hogy a pozitív társadalmi változásokhoz hozzájáruló felsőoktatási intézményként eleget tegyen felelősségének.

Az Óbudai Egyetem hálózatalapú megközelítést, gyakorlatorientált, iparág-orientált, magas szintű felsőoktatási szakképzést, alap-, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek széles skáláját kínáló egyetem, ezáltal országos, regionális és globális szinten is felelősen szolgálja a társadalom szükségleteit a világpolgárok következő generációjának nevelése által.

További információ:

https://uni-obuda.hu/rankings-and-reputation/
https://uni-obuda.hu/eponyms/
https://uni-obuda.hu/faculties/

Képzési területek:

építészmérnök / építőmérnök / mérnökinformatikus / gazdaságtudomány / mérnöki tudomány / ipari terméktervezés: divat, enteriőr

Oktatás nyelve: angol és/vagy magyar

Szint: BSc / MSc /PhD

Képzési programok (szakok):

Alapszakok (BSc) / Mesterszakok (MSc) / Doktori képzés (PhD)

Ha kérdései vannak, írjon az international@uni-obuda.hu címre.

Search and apply!

Bachelor

BScComputer Science Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
BScCommerce and Marketing
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
BScElectrical Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
BScEnvironmental Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Rejtő Sándor Faculty of Light Indrustry and Environmental Engineering
BScMechatronical Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
BScCommerce and Marketing
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
BScComputer Science Engineering
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics

Show all

Master

MScBusiness Development
Master, full degree studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
MScArchitect
Master, full degree studies
Óbuda University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering
MScApplied Mathematics
Master, full degree studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
MScBusiness Development
Master, partial/exchange studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
MScComputer Science Engineering
Master, full degree studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
Mechatronical Engineering
Master, full degree studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
Mechatronical Engineering
Master, partial/exchange studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering

Show all

Doctoral

PhDDoctoral School of Materials Science and Technologies [Engineering Science]
Doctoral, full degree studies
Óbuda University, Doctoral School on Materials Sciences and Technology
PhDDoctoral School of Materials Science and Technologies [Engineering Science]
Doctoral, partial/exchange studies
Óbuda University, Doctoral School on Materials Sciences and Technology
PhDDoctoral School on Safety and Security Sciences [Engineering Science]
Doctoral, full degree studies
Óbuda University, Doctoral School on Safety and Security Sciences

Departments

John von Neumann Faculty of Informatics
Budapest

BScComputer Science Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
BScComputer Science Engineering
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
BScmérnökinformatikus
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
BScmérnökinformatikus
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
MScApplied Mathematics
Master, full degree studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
MScComputer Science Engineering
Master, full degree studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics
MScApplied Mathematics
Master, partial/exchange studies
Óbuda University, John von Neumann Faculty of Informatics

Show all

Keleti Faculty of Business and Management
Budapest

BScCommerce and Marketing
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
BScCommerce and Marketing
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
BScEngineering Management
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
BScEngineering Management
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
Bscgazdálkodási és menedzsment
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
BSckereskedelem és marketing
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
MScBusiness Development
Master, full degree studies
Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management

Show all

Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
Budapest

BScElectrical Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
BAvillamosmérnöki
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
BScElectrical Engineering
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
BScvillamosmérnöki
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
BScvillamosmérnöki
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
Mechatronical Engineering
Master, full degree studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering
Mechatronical Engineering
Master, partial/exchange studies
Óbuda University, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering

Show all

Rejtő Sándor Faculty of Light Indrustry and Environmental Engineering
Budapest

BScEnvironmental Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Rejtő Sándor Faculty of Light Indrustry and Environmental Engineering
BScIndustrial Design Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Rejtő Sándor Faculty of Light Indrustry and Environmental Engineering

Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
Budapest

BScMechatronical Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
BScgépészmérnöki
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
BScMechanical Engineering
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
BScmechatronikai mérnöki
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
BScmechatronikai mérnöki
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
BScbiztonságtechnikai mérnöki
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
BScbiztonságtechnikai mérnöki
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering

Show all

Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering
Budapest

BScépítészmérnöki
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering
BScépítőmérnöki
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering
MScArchitect
Master, full degree studies
Óbuda University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering
MAépítész
Master, full degree studies
Óbuda University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering

Alba Regia Technical Faculty
Székesfehérvár

BScföldmérő és földrendező mérnöki
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Alba Regia Technical Faculty
BScmérnökinformatikus
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Alba Regia Technical Faculty
BScműszaki menedzser
Bachelor, full degree studies
Óbuda University, Alba Regia Technical Faculty
BScműszaki menedzser
Bachelor, partial/exchange studies
Óbuda University, Alba Regia Technical Faculty

Doctoral School on Materials Sciences and Technology
Budapest

PhDDoctoral School of Materials Science and Technologies [Engineering Science]
Doctoral, full degree studies
Óbuda University, Doctoral School on Materials Sciences and Technology
PhDDoctoral School of Materials Science and Technologies [Engineering Science]
Doctoral, partial/exchange studies
Óbuda University, Doctoral School on Materials Sciences and Technology

Doctoral School on Safety and Security Sciences
Budapest

PhDDoctoral School on Safety and Security Sciences [Engineering Science]
Doctoral, full degree studies
Óbuda University, Doctoral School on Safety and Security Sciences

Videos

Sponsor logo
Sponsor logo