Logo of Liszt Ferenc Academy of Music

Liszt Ferenc Academy of Music

Hungary, Budapest    See a map
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

About

The Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest is the only music academy in the world that was founded by Franz Liszt. The piano virtuoso, composer, conductor, teacher, author and philanthropist established the institution in 1875.

"Génie oblige!" was his credo: the duty of an artist is to use his gifts for the benefit of humanity and to nurture genuine talent. Teaching at the Liszt Academy is rooted in this principle, reflecting the vision of its open and versatile internationally recognised founder, who was years ahead of his time. A straight line can be traced through four generations from Liszt to the Academy's piano professors of today.

It is perhaps not too much of an overstatement to say that no other music school has had such an immense impact on the development of the world's musical scene as the Liszt Academy. Liszt, Hubay, Popper, Dohnányi, Bartók, Weiner, Kodály are among the great professors who figure in the Academy's history. The impressive list of our Honorary Faculty Members bridges genres, continents and ages. Our prestigious alumni were - or still are – beacons in every musical field, whose contributions to the world's cultural heritage are immeasurable.

The Academy has always taken pride in meeting the standards set by its founders and revered professors. This means students encounter a special and demanding Hungarian style of teaching. Education here focuses on understanding the meaning of music and the art of ensemble playing. Those who enter the Liszt Academy know that attendance involves a serious commitment to a perfectionist approach to music. Studying here means hard and disciplined work under the guidance of professors who are renowned artists, visiting professors at other illustrious universities, jury members of international competitions, for whom teaching is a passion. The Liszt Academy is proud to have outstanding, highly experienced, and even young professors.

Teaching is conducted on a one-to-one basis and in small groups and workshops. The Liszt Academy does not strive to train students in large numbers but respects the individual needs of each talented student. All classical instruments, singing/opera, jazz and folk music, orchestral/choral conducting, music pedagogy, composition are offered as majors.

Musical pedagogy tuition is based on the Kodály concept; the Liszt Academy, with its Kodály Institute, is the place where the pedagogical legacy of Kodály is most authentically maintained.

Student who study chamber music, a tradition of unique richness maintained by the Academy, will be given lots of performance opportunities. The Academy's choir and symphony orchestra maintain rigorous standards, and are conducted by widely renowned guest conductors such as Zoltán Kocsis, Helmut Rilling, Peter Schreier.

Lessons in the main instrumental/singing subjects are available in English and/or German, based upon prior agreement with the teacher. Group lessons are held in English. Full-time tuition in non-instrumental majors is offered in English, provided there are a minimum of five international students admitted to a given major in a year.

Full-time tuition is provided for BA (6 semesters) and MA (4 semesters) degrees. For international students, musical teacher trainees and choral conductors, the Kodály Institute of the Liszt Academy in Kecskemét offers comprehensive non-degree, BA and MA degree courses in Kodály Music Pedagogy along with the biennial summer seminars.

The Special School for Exceptional Young Talents is open to especially gifted students of piano, violin and cello aged from 8 to 18 (age limit at the time of application: 13). Those who wish to proceed with their training after graduation may apply to the Academy's DLA, PhD programmes.

Non-degree tuition is also available, covering 1 or 2 lessons in the instrumental majors plus 1 optional chamber music lesson per week. Although this course does not lead to a diploma, the student is granted a certificate. Preparation courses are also available, targeted for would-be full-time students to provide potential applicants with the necessary instrumental and theoretical background prior to the highly demanding entrance exam.

Languages

English

Hungarian

Study area

Arts And Art Education

Level

Ba/BSc

Ma/MSc/MBA

Preparatory Program


A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) az egyetlen olyan zeneművészeti egyetem a világon, melyet Liszt Ferenc alapított. A híres zongoravirtuóz, komponista, karmester, tanár, író és filantróp 1875-ben indította útjára az intézményt.

Liszt ars poeticája, a „Génie oblige!” értelmében a művésznek kötelessége adottságait az emberiség javára és a tehetség ápolására, gondozására fordítania. A zeneakadémiai oktatás is ezen az elven alapul és türközi úttörő szellemű, sokoldalú alapítójának korát nagyban megelőző ideáljait. Liszttől a mai zongoratanárokig négy generáción keresztül egyenes „ágon” öröklődik a tudás.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy egyetlen zeneakadémia sem volt akkora hatással a világ zenei életének fejlődésére, mint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. A Zeneakadémia olyan világhírű művészek és tanárok örökségét ápolja, mint Liszt, Hubay, Popper, Dohnányi, Bartók, Weiner, Kodály és még sokan mások. Tiszteletbeli tanáraink sora átível műfajokat, kontinenseket és generációkat. Egykori hallgatóink meghatározó alakjai minden zenei pályának, mérhetetlen a világ kulturális örökségéhez való hozzájárulásuk.

A Zeneakadémia mindig is büszkén ápolta az alapítói és mélyen tisztelt tanárai által meghatározott zenei színvonalat. Így a hallgatók a különleges és magas színvonalat elváró magyar zenei oktatásban fejlődhetnek. Az oktatás a zene lényegének megértésére és az együttjáték művészetére fókuszál. Azok, akik a Zeneakadémia képzésein részt vesznek, tudják, hogy komoly elkötelezettség kell a zene iránti maximalizmushoz. Tanulmányaik során elvárás a komoly, fegyelmezett munka olyan tanárok tanítványaiként, akik elismert művészek, vendégtanárok más neves egyetemeken, zsűritagok nemzetközi versenyeken, akik számára a tanítás szenvedély. A Zeneakadémia büszkesége kiemelkedő, nagy tapasztalattal rendelkező tanári kara, mely sok fiatal tanárt is maga között tudhat.

Az oktatás egyéni vagy kiscsoportos órák keretében, illetve műhelyfoglalkozásokon folyik. A Zeneakadémia nem nagy csoportos oktatásra törekszik, hanem minden tehetséges hallgató személyre szabott fejlődését igyekszik segíteni. Fő szakirányaink a klasszikus hangszerek, opera- és oratórium-specializációval kiegészült ének, jazz, népzene, zenekari és kórusvezénylés, zenepedagógia, valamint zeneszerzés.

A zenepedagógiai oktatás a Kodály-módszeren alapszik; a Zeneakadémia Kodály Intézete őrzi Kodály örökségét, az Intézet a kodályi zenepedagógia legkiemelkedőbb központja.

Hallgatóink elmélyedhetnek a zeneakadémiai kamarazenélés gazdag hagyományában, mely sok koncertlehetőséget is biztosít a hallgatóknak. A Zeneakadémia színvonalas kórusa és szimfonikus zenekara olyan kiemelkedő mestereket lát vendégül, mint Kocsis Zoltán, Helmut Rilling és Peter Schreier.

Klasszikus hangszeres és énekes főtárgy órákon az oktatás magyarul, angolul, vagy a tanárral egyeztetve németül folyik. Csoportos órák oktatása magyarul vagy angolul történik.

Egyetemi képzéseink alapszakon (6 félév) és mesterszakon (4 félév) vannak meghirdetve. A Zeneakadémia Kodály Intézete Kecskeméten alapszakon és mesterszakon, illetve diploma nélküli non-degree képzésen oktatja a Kodály-zenepedagógiát nemzetközi hallgatók, zenetanári gyakornokok és kórusvezetők részére. Emellett kétévente nyári szemináriumot is tart az Intézet.

A Rendkívüli Tehetségek Képzője különlegesen tehetséges fiataloknak biztosít oktatást zongora, hegedű és gordonka szakokon, 8 és 18 éves kor között (jelentkezéskor 13 év a korhatár). A képzés elvégzése után jellemző a fiatalok zeneakadémiai továbbtanulása.

Külföldi hallgatók számára lehetőség van non-degree képzésen való részvételre is, mely heti 1 vagy 2 főtárgy órát biztosít, illetve lehetőség van emellett heti 1 kamarazene óra választására is. Bár ez a képzés nem ad diplomát, a hallgató kap egy hivatalos igazolást a képzés elvégzéséről. Előkészítő kurzusok is elérhetőek, melyek olyan jelentkezőknek szólnak, akik a kurzus elvégzése után teljes képzésre kívánnak jelentkezni, és ehhez hangszeres és elméleti hátterüket kívánják megerősíteni a magas zenei tudást igénylő felvételi vizsgák előtt.


About

The Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest is the only music academy in the world that was founded by Franz Liszt. The piano virtuoso, composer, conductor, teacher, author and philanthropist established the institution in 1875.

"Génie oblige!" was his credo: the duty of an artist is to use his gifts for the benefit of humanity and to nurture genuine talent. Teaching at the Liszt Academy is rooted in this principle, reflecting the vision of its open and versatile internationally recognised founder, who was years ahead of his time. A straight line can be traced through four generations from Liszt to the Academy's piano professors of today.

It is perhaps not too much of an overstatement to say that no other music school has had such an immense impact on the development of the world's musical scene as the Liszt Academy. Liszt, Hubay, Popper, Dohnányi, Bartók, Weiner, Kodály are among the great professors who figure in the Academy's history. The impressive list of our Honorary Faculty Members bridges genres, continents and ages. Our prestigious alumni were - or still are – beacons in every musical field, whose contributions to the world's cultural heritage are immeasurable.

The Academy has always taken pride in meeting the standards set by its founders and revered professors. This means students encounter a special and demanding Hungarian style of teaching. Education here focuses on understanding the meaning of music and the art of ensemble playing. Those who enter the Liszt Academy know that attendance involves a serious commitment to a perfectionist approach to music. Studying here means hard and disciplined work under the guidance of professors who are renowned artists, visiting professors at other illustrious universities, jury members of international competitions, for whom teaching is a passion. The Liszt Academy is proud to have outstanding, highly experienced, and even young professors.

Teaching is conducted on a one-to-one basis and in small groups and workshops. The Liszt Academy does not strive to train students in large numbers but respects the individual needs of each talented student. All classical instruments, singing/opera, jazz and folk music, orchestral/choral conducting, music pedagogy, composition are offered as majors.

Musical pedagogy tuition is based on the Kodály concept; the Liszt Academy, with its Kodály Institute, is the place where the pedagogical legacy of Kodály is most authentically maintained.

Student who study chamber music, a tradition of unique richness maintained by the Academy, will be given lots of performance opportunities. The Academy's choir and symphony orchestra maintain rigorous standards, and are conducted by widely renowned guest conductors such as Zoltán Kocsis, Helmut Rilling, Peter Schreier.

Lessons in the main instrumental/singing subjects are available in English and/or German, based upon prior agreement with the teacher. Group lessons are held in English. Full-time tuition in non-instrumental majors is offered in English, provided there are a minimum of five international students admitted to a given major in a year.

Full-time tuition is provided for BA (6 semesters) and MA (4 semesters) degrees. For international students, musical teacher trainees and choral conductors, the Kodály Institute of the Liszt Academy in Kecskemét offers comprehensive non-degree, BA and MA degree courses in Kodály Music Pedagogy along with the biennial summer seminars.

The Special School for Exceptional Young Talents is open to especially gifted students of piano, violin and cello aged from 8 to 18 (age limit at the time of application: 13). Those who wish to proceed with their training after graduation may apply to the Academy's DLA, PhD programmes.

Non-degree tuition is also available, covering 1 or 2 lessons in the instrumental majors plus 1 optional chamber music lesson per week. Although this course does not lead to a diploma, the student is granted a certificate. Preparation courses are also available, targeted for would-be full-time students to provide potential applicants with the necessary instrumental and theoretical background prior to the highly demanding entrance exam.

Languages

English

Hungarian

Study area

Arts And Art Education

Level

Ba/BSc

Ma/MSc/MBA

Preparatory Program


A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) az egyetlen olyan zeneművészeti egyetem a világon, melyet Liszt Ferenc alapított. A híres zongoravirtuóz, komponista, karmester, tanár, író és filantróp 1875-ben indította útjára az intézményt.

Liszt ars poeticája, a „Génie oblige!” értelmében a művésznek kötelessége adottságait az emberiség javára és a tehetség ápolására, gondozására fordítania. A zeneakadémiai oktatás is ezen az elven alapul és türközi úttörő szellemű, sokoldalú alapítójának korát nagyban megelőző ideáljait. Liszttől a mai zongoratanárokig négy generáción keresztül egyenes „ágon” öröklődik a tudás.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy egyetlen zeneakadémia sem volt akkora hatással a világ zenei életének fejlődésére, mint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. A Zeneakadémia olyan világhírű művészek és tanárok örökségét ápolja, mint Liszt, Hubay, Popper, Dohnányi, Bartók, Weiner, Kodály és még sokan mások. Tiszteletbeli tanáraink sora átível műfajokat, kontinenseket és generációkat. Egykori hallgatóink meghatározó alakjai minden zenei pályának, mérhetetlen a világ kulturális örökségéhez való hozzájárulásuk.

A Zeneakadémia mindig is büszkén ápolta az alapítói és mélyen tisztelt tanárai által meghatározott zenei színvonalat. Így a hallgatók a különleges és magas színvonalat elváró magyar zenei oktatásban fejlődhetnek. Az oktatás a zene lényegének megértésére és az együttjáték művészetére fókuszál. Azok, akik a Zeneakadémia képzésein részt vesznek, tudják, hogy komoly elkötelezettség kell a zene iránti maximalizmushoz. Tanulmányaik során elvárás a komoly, fegyelmezett munka olyan tanárok tanítványaiként, akik elismert művészek, vendégtanárok más neves egyetemeken, zsűritagok nemzetközi versenyeken, akik számára a tanítás szenvedély. A Zeneakadémia büszkesége kiemelkedő, nagy tapasztalattal rendelkező tanári kara, mely sok fiatal tanárt is maga között tudhat.

Az oktatás egyéni vagy kiscsoportos órák keretében, illetve műhelyfoglalkozásokon folyik. A Zeneakadémia nem nagy csoportos oktatásra törekszik, hanem minden tehetséges hallgató személyre szabott fejlődését igyekszik segíteni. Fő szakirányaink a klasszikus hangszerek, opera- és oratórium-specializációval kiegészült ének, jazz, népzene, zenekari és kórusvezénylés, zenepedagógia, valamint zeneszerzés.

A zenepedagógiai oktatás a Kodály-módszeren alapszik; a Zeneakadémia Kodály Intézete őrzi Kodály örökségét, az Intézet a kodályi zenepedagógia legkiemelkedőbb központja.

Hallgatóink elmélyedhetnek a zeneakadémiai kamarazenélés gazdag hagyományában, mely sok koncertlehetőséget is biztosít a hallgatóknak. A Zeneakadémia színvonalas kórusa és szimfonikus zenekara olyan kiemelkedő mestereket lát vendégül, mint Kocsis Zoltán, Helmut Rilling és Peter Schreier.

Klasszikus hangszeres és énekes főtárgy órákon az oktatás magyarul, angolul, vagy a tanárral egyeztetve németül folyik. Csoportos órák oktatása magyarul vagy angolul történik.

Egyetemi képzéseink alapszakon (6 félév) és mesterszakon (4 félév) vannak meghirdetve. A Zeneakadémia Kodály Intézete Kecskeméten alapszakon és mesterszakon, illetve diploma nélküli non-degree képzésen oktatja a Kodály-zenepedagógiát nemzetközi hallgatók, zenetanári gyakornokok és kórusvezetők részére. Emellett kétévente nyári szemináriumot is tart az Intézet.

A Rendkívüli Tehetségek Képzője különlegesen tehetséges fiataloknak biztosít oktatást zongora, hegedű és gordonka szakokon, 8 és 18 éves kor között (jelentkezéskor 13 év a korhatár). A képzés elvégzése után jellemző a fiatalok zeneakadémiai továbbtanulása.

Külföldi hallgatók számára lehetőség van non-degree képzésen való részvételre is, mely heti 1 vagy 2 főtárgy órát biztosít, illetve lehetőség van emellett heti 1 kamarazene óra választására is. Bár ez a képzés nem ad diplomát, a hallgató kap egy hivatalos igazolást a képzés elvégzéséről. Előkészítő kurzusok is elérhetőek, melyek olyan jelentkezőknek szólnak, akik a kurzus elvégzése után teljes képzésre kívánnak jelentkezni, és ehhez hangszeres és elméleti hátterüket kívánják megerősíteni a magas zenei tudást igénylő felvételi vizsgák előtt.


Search and apply!

Bachelor

BAPerformance
Bachelor, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
BAMusical Creative Arts and Musicology
Bachelor, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music
BAMusical Creative Arts and Musicology
Bachelor, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
BAMusical Creative Arts and Musicology
Bachelor, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music
BAMusical Creative Arts and Musicology
Bachelor, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
BAPerformance
Bachelor, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music

Master

MAClassical Musical Instrumental Performance
Master, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
MAKodály Music Pedagogy
Master, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music
MAChoir Conducting
Master, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
MAChoir Conducting
Master, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
MAClassical Musical Instrumental Performance
Master, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
MAClassical Singing (Opera Singing, Oratorio and Lied Specialisations)
Master, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
MAClassical Singing (Opera Singing, Oratorio and Lied Specialisations)
Master, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music

Show all

Postgraduate

postgraduateHighest Specialized Solo Piano Performance
Postgraduate, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music

Departments

Liszt Ferenc Academy of Music
Budapest

BAPerformance
Bachelor, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
BAMusical Creative Arts and Musicology
Bachelor, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
BAMusical Creative Arts and Musicology
Bachelor, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
BAPerformance
Bachelor, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
MAClassical Musical Instrumental Performance
Master, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
MAChoir Conducting
Master, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music
MAChoir Conducting
Master, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Academy of Music

Show all

Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music
Kecskemét

BAMusical Creative Arts and Musicology
Bachelor, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music
BAMusical Creative Arts and Musicology
Bachelor, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music
MAKodály Music Pedagogy
Master, full degree studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music
MAKodály Music Pedagogy
Master, partial/exchange studies
Liszt Ferenc Academy of Music, Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music