Logo of Ludovika University of Public Service

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Magyarország, Budapest    Megtekintés térképen
1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Az Egyetemről

Nemzeti Közszolgálati Egyetem az „Együttműködés Egyeteme”

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyarország egyedülálló felsőoktatási intézménye, amely az ország fővárosában, Budapesten található. .

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a magyar közszolgálati képzés kulcsintézménye, egyúttal a közszféra jelentős think-tank-je, amely felelős a jövő közalkalmazottainak, köztisztviselőinek és kormánytisztviselőinek képzéséért, ideértve a civil szakértőket és a katonai és rendészeti hivatásos tiszteket egyaránt. A Közszolgálati Egyetem mindemellett egyedüli módon biztosít továbbképzéseket és vezetőképzéseket is a hivatalviselők számára. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem méltán nevezhető a karrier-hosszig tartó oktatás és képzés otthonának, ahol az egyetemi képzés alapszakától, a mesterképzésen és doktori képzésen át, a speciális vezetőképzésekig, minden szinten ajánl képzéseket, karrierspecifikus fejlődési lehetőségeket a hallgatók és a munkahelyen már elhelyezkedett hivatalnokok számára egyaránt. Az NKE oktatói közül sokan karrierjük során gyakorlati tapasztalatokat is szereztek, így a hallgatók nem csak elméleti , hanem elsőkézből kapott, használható gyakorlati tudásban is részesülhetnek. A helyi és központi közszolgálati és kormányzati szervek változó igényeinek figyelembevételével az Egyetem olyan „átfogó megközelítés”-t fejlesztett ki, amely ezáltal elősegíti a mobilitást és a civil, katonai és rendészeti karrierek közötti átjárást. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemcsak arra helyezi a hangsúlyt, hogy világszinvonalú oktatás otthona és kutatási központ legyen, hanem egyúttal törekszik a modern, élhető, nyitott,hallgatóbarát és fejlett infrastruktúrával rendelkező környezet kialakítására is. Az egyetem központjaként szolgáló Ludovika Campus, Budapest legmodernebb egyetemi helyszíneinek egyike, amelynek kialakítása nemcsak az Orczy-park teljes megújítását célozta, hanem új speciális oktatási épületek, szabadidős-, sport- és kollégiumi létesítmények megépítését is magával hozta. A víztudományi képzés helyszínéül szolgáló bajai campus ugyancsak korszerű, vízügyi technológiai eljárások bemutatásra ás elsajátítására alkalmas oktatóhelyekkel és laboratóriumokkal rendelkezik.

Karok:

• Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Az ÁNTK legfőbb célkitűzése olyan szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során megszerzett ismeretek és készségek révén magas színvonalon helytállnak a magyar közigazgatási, valamint a külképviseleti és európai uniós intézményekben meglévő diplomáciai és más nemzetközi feladatok ellátása során is. A Kar egyedülálló magyar és angol nyelvű képzési kínálata, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek, valamint a potenciális munkáltatók igényei szerint kialakított gyakorlatorientált képzések versenyképes tudást nyújtanak a hallgatók számára. Az ÁNTK-n végzett hallgatók olyan közigazgatási szakemberek lesznek, akik mind a hazai, mind a nemzetközi adminisztrációs környezetben megállják a helyüket. A hallgatók számára a versenyszférában és a civil szervezeteknél is értékes lehetőségek adódnak, akár az adminisztrációs, projektmenedzsment, vagy a szervezési területek által kínált álláslehetőségek tekintetében. Az ÁNTK-ás végzettség utat nyit az európai uniós igazgatás, a nemzetközi szervezetek vagy akár a védelmi szektor különböző szintjei felé is.

• Rendészettudományi Kar

A Rendészettudományi Kar a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolához hasonlóan a hazai felsőoktatásban továbbra is egyedüliként folytat rendészeti képzést. A Kar a rendészeti ágazat szervei, így különösen a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a magánbiztonsági, illetve az önkormányzati szféra számára képez tiszti, közalkalmazotti, köztisztviselői és kormánytisztviselői munkakörök betöltésére hivatott, felsőfokú szakképzettségű rendészeti szakembereket. Hallgatóink iránt nagy a kereslet, a jogelőd főiskola diplomás pályakövetési rendszere (DPR) szerint a végzettek 98%-a el tudott helyezkedni. A képzés speciális jellegéből adódóan a Kar arra törekszik, hogy erősítse a hivatástudatot és a szakértelmet, mert megbízható, magas színvonalú tudást kíván átadni, és felvértezni hallgatókat az elvárt magatartásformákkal, személyiségjegyekkel, mivel hitvallásunk szerint csak elhivatott és felkészült hallgatók tudnak tisztként helytállni a rendészeti szerveknél.

• Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

A HHK küldetése a közszolgálati hivatásrendek utánpótlásának biztosítása, ezzel az állam magas színvonalú működésének garantálása. Az állam által teljesítendő, Alaptörvényben szabályozott feladatok egyike a honvédelem. A haza védelme évezredek óta a legmagasztosabb és legszentebb kötelességek közé tartozik és ennek aktualitása ma is megkérdőjelezhetetlen. Magyarország egyetlen honvédtisztképzést folytató oktatási intézményeként, a magyar tisztképzés történelmi hagyományaiból kiindulva, az elődök példáját követve, modern, tudományosan megalapozott, ugyanakkor a katonai hivatásnak megfelelő gyakorlatias képzést folytat. A Kar oktatási egységei csaknem az összes katonai szakterületet átfogják. A Karon folyó hadtudományi, katonai szakmai képzés lehetővé teszi, hogy a honvédtiszti hivatást választó fiatalok az érdeklődésüknek leginkább megfelelő szakterületre kerüljenek. A harckocsizótól a lövészig, a híradóstól az informatikusig, a hadtápostól a technikusig, a légiirányítótól a repülőműszaki szakértőig megannyi érdekes szakma elsajátítására van lehetőség. A Kar a magyar hadtudományi és katonai műszaki kutatások meghatározó központja. Az eredmények nemzetközi igazolása és összehasonlítása érdekében a Kar olyan nemzetközi kapcsolatrendszert működtet, amely biztosítja a minőségi követelmények teljesítését. A külföldi beágyazottság lehetővé teszi nemzetközi képzési programok lebonyolítását is.

• Víztudományi Kar

 A bajai vízügyi képzés országos hírű és jelentőségű, az ágazat egyik legfontosabb utánpótlási bázisa. Nem csak frázis: a jövő vízgazdálkodása alapvetően fogja meghatározni a világ, benne hazánk fejlődését, gazdasági teljesítőképességét, élelmiszerbiztonságát, környezeti állapotát és a lakosság életminőségét. A megfelelő mennyiségű és minőségű víz rendelkezésre állása, a vizek kártételei elleni védekezés stratégiai ágazattá emeli a vízgazdálkodást. A világban zajló globális változások jelentős része már ma is a víz miatt történik, illetve a vízen keresztül fejtik ki hatásukat. A mérnöki és vízdiplomáciai tudás a 21. század legfontosabb értékei és szaktudásai közé tartoznak. Hosszú távú célunk azonban túlmutat a mérnökképzésen: nemzetközi viszonylatban is meghatározó kutatási-oktatási központtá kívánunk válni a vízgazdálkodás terén. Képzéseink Baján folynak, de az oktatásba bekapcsolódnak az egyetem más egységei is.

Doktori iskolák

• Hadtudományi Doktori Iskola

A védelmi szféra tevékenységét érintő hadtudományi jellegű kérdések kutatása.

• Katonai Műszaki Doktori Iskola

Kutatási területek: katonai műszaki infrastruktúra; haditechnika és robotika; védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; katonai környezetbiztonság; katonai logisztika; biztonságtechnika; katasztrófavédelem

• Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

A társadalomtudományok tudományterületén belül, a közigazgatás-tudományok valamennyi részterületét, vonatkozását érintő kérdések kutatása.

• Rendészettudományi Doktori Iskola

A társadalomtudományok tudományterületén belül, a rendészettudományok valamennyi részterületét, vonatkozását érintő kérdések kutatása.

Karközi intézmények:

• Katasztrófavédelmi Intézet

• Nemzetbiztonsági Intézet

• Stratégiai Tanulmányok Intézete

• Közigazgatási és Továbbképzési Intézet

• Eötvös József Kutatóközpont

Miért az NKE?

• Sokszínű kurzuskínálatot biztosítunk;

• Fiatalos, sokszínű és barátságos hallgatói közösség;

• Tehetséggondozó szakkollégiumok és tudományos diákkörök;

• Közösségi élet a campusokon: A Ludovika Campus kollégiumai, valamint a Sugovica partján lévő bajai campusunk is számos szabadidős lehetőséget kínál. A campusokon sok program (tudományos és szabadidős egyaránt) vár majd téged is;

• Multimédiás könyvtárak, kollégiumok és ingyenes WI-FI a Campus teljes területén;

• Külföldi hallgatók számára egyedülálló mentorprogram és hallgatói közösség;

• Rendkívüli programok: Ludovika Nagyköveti Fórum, #ErasmusDays, International Welcome Day, Jeges Est.

Elérhetőségek:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Elérhetőség: international@uni-nke.hu és international.exchange@uni-nke.hu

Közösségi média megjelenés:

Facebook: Www.Facebook.Com/Uni.Nke

YouTube: https://www.youtube.com/user/NkeUni

Flickr: Www.Flickr.Com/Uni-Nke

Instagram: Www.Instagram.Com/Uni.Nke

Twitter Www.Twitter.Com/Uni_nke

LInkedIN: linkedin.com/school/national-university-of-
Az Egyetemről

Nemzeti Közszolgálati Egyetem az „Együttműködés Egyeteme”

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyarország egyedülálló felsőoktatási intézménye, amely az ország fővárosában, Budapesten található. .

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a magyar közszolgálati képzés kulcsintézménye, egyúttal a közszféra jelentős think-tank-je, amely felelős a jövő közalkalmazottainak, köztisztviselőinek és kormánytisztviselőinek képzéséért, ideértve a civil szakértőket és a katonai és rendészeti hivatásos tiszteket egyaránt. A Közszolgálati Egyetem mindemellett egyedüli módon biztosít továbbképzéseket és vezetőképzéseket is a hivatalviselők számára. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem méltán nevezhető a karrier-hosszig tartó oktatás és képzés otthonának, ahol az egyetemi képzés alapszakától, a mesterképzésen és doktori képzésen át, a speciális vezetőképzésekig, minden szinten ajánl képzéseket, karrierspecifikus fejlődési lehetőségeket a hallgatók és a munkahelyen már elhelyezkedett hivatalnokok számára egyaránt. Az NKE oktatói közül sokan karrierjük során gyakorlati tapasztalatokat is szereztek, így a hallgatók nem csak elméleti , hanem elsőkézből kapott, használható gyakorlati tudásban is részesülhetnek. A helyi és központi közszolgálati és kormányzati szervek változó igényeinek figyelembevételével az Egyetem olyan „átfogó megközelítés”-t fejlesztett ki, amely ezáltal elősegíti a mobilitást és a civil, katonai és rendészeti karrierek közötti átjárást. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemcsak arra helyezi a hangsúlyt, hogy világszinvonalú oktatás otthona és kutatási központ legyen, hanem egyúttal törekszik a modern, élhető, nyitott,hallgatóbarát és fejlett infrastruktúrával rendelkező környezet kialakítására is. Az egyetem központjaként szolgáló Ludovika Campus, Budapest legmodernebb egyetemi helyszíneinek egyike, amelynek kialakítása nemcsak az Orczy-park teljes megújítását célozta, hanem új speciális oktatási épületek, szabadidős-, sport- és kollégiumi létesítmények megépítését is magával hozta. A víztudományi képzés helyszínéül szolgáló bajai campus ugyancsak korszerű, vízügyi technológiai eljárások bemutatásra ás elsajátítására alkalmas oktatóhelyekkel és laboratóriumokkal rendelkezik.

Karok:

• Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Az ÁNTK legfőbb célkitűzése olyan szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során megszerzett ismeretek és készségek révén magas színvonalon helytállnak a magyar közigazgatási, valamint a külképviseleti és európai uniós intézményekben meglévő diplomáciai és más nemzetközi feladatok ellátása során is. A Kar egyedülálló magyar és angol nyelvű képzési kínálata, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek, valamint a potenciális munkáltatók igényei szerint kialakított gyakorlatorientált képzések versenyképes tudást nyújtanak a hallgatók számára. Az ÁNTK-n végzett hallgatók olyan közigazgatási szakemberek lesznek, akik mind a hazai, mind a nemzetközi adminisztrációs környezetben megállják a helyüket. A hallgatók számára a versenyszférában és a civil szervezeteknél is értékes lehetőségek adódnak, akár az adminisztrációs, projektmenedzsment, vagy a szervezési területek által kínált álláslehetőségek tekintetében. Az ÁNTK-ás végzettség utat nyit az európai uniós igazgatás, a nemzetközi szervezetek vagy akár a védelmi szektor különböző szintjei felé is.

• Rendészettudományi Kar

A Rendészettudományi Kar a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolához hasonlóan a hazai felsőoktatásban továbbra is egyedüliként folytat rendészeti képzést. A Kar a rendészeti ágazat szervei, így különösen a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a magánbiztonsági, illetve az önkormányzati szféra számára képez tiszti, közalkalmazotti, köztisztviselői és kormánytisztviselői munkakörök betöltésére hivatott, felsőfokú szakképzettségű rendészeti szakembereket. Hallgatóink iránt nagy a kereslet, a jogelőd főiskola diplomás pályakövetési rendszere (DPR) szerint a végzettek 98%-a el tudott helyezkedni. A képzés speciális jellegéből adódóan a Kar arra törekszik, hogy erősítse a hivatástudatot és a szakértelmet, mert megbízható, magas színvonalú tudást kíván átadni, és felvértezni hallgatókat az elvárt magatartásformákkal, személyiségjegyekkel, mivel hitvallásunk szerint csak elhivatott és felkészült hallgatók tudnak tisztként helytállni a rendészeti szerveknél.

• Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

A HHK küldetése a közszolgálati hivatásrendek utánpótlásának biztosítása, ezzel az állam magas színvonalú működésének garantálása. Az állam által teljesítendő, Alaptörvényben szabályozott feladatok egyike a honvédelem. A haza védelme évezredek óta a legmagasztosabb és legszentebb kötelességek közé tartozik és ennek aktualitása ma is megkérdőjelezhetetlen. Magyarország egyetlen honvédtisztképzést folytató oktatási intézményeként, a magyar tisztképzés történelmi hagyományaiból kiindulva, az elődök példáját követve, modern, tudományosan megalapozott, ugyanakkor a katonai hivatásnak megfelelő gyakorlatias képzést folytat. A Kar oktatási egységei csaknem az összes katonai szakterületet átfogják. A Karon folyó hadtudományi, katonai szakmai képzés lehetővé teszi, hogy a honvédtiszti hivatást választó fiatalok az érdeklődésüknek leginkább megfelelő szakterületre kerüljenek. A harckocsizótól a lövészig, a híradóstól az informatikusig, a hadtápostól a technikusig, a légiirányítótól a repülőműszaki szakértőig megannyi érdekes szakma elsajátítására van lehetőség. A Kar a magyar hadtudományi és katonai műszaki kutatások meghatározó központja. Az eredmények nemzetközi igazolása és összehasonlítása érdekében a Kar olyan nemzetközi kapcsolatrendszert működtet, amely biztosítja a minőségi követelmények teljesítését. A külföldi beágyazottság lehetővé teszi nemzetközi képzési programok lebonyolítását is.

• Víztudományi Kar

 A bajai vízügyi képzés országos hírű és jelentőségű, az ágazat egyik legfontosabb utánpótlási bázisa. Nem csak frázis: a jövő vízgazdálkodása alapvetően fogja meghatározni a világ, benne hazánk fejlődését, gazdasági teljesítőképességét, élelmiszerbiztonságát, környezeti állapotát és a lakosság életminőségét. A megfelelő mennyiségű és minőségű víz rendelkezésre állása, a vizek kártételei elleni védekezés stratégiai ágazattá emeli a vízgazdálkodást. A világban zajló globális változások jelentős része már ma is a víz miatt történik, illetve a vízen keresztül fejtik ki hatásukat. A mérnöki és vízdiplomáciai tudás a 21. század legfontosabb értékei és szaktudásai közé tartoznak. Hosszú távú célunk azonban túlmutat a mérnökképzésen: nemzetközi viszonylatban is meghatározó kutatási-oktatási központtá kívánunk válni a vízgazdálkodás terén. Képzéseink Baján folynak, de az oktatásba bekapcsolódnak az egyetem más egységei is.

Doktori iskolák

• Hadtudományi Doktori Iskola

A védelmi szféra tevékenységét érintő hadtudományi jellegű kérdések kutatása.

• Katonai Műszaki Doktori Iskola

Kutatási területek: katonai műszaki infrastruktúra; haditechnika és robotika; védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; katonai környezetbiztonság; katonai logisztika; biztonságtechnika; katasztrófavédelem

• Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

A társadalomtudományok tudományterületén belül, a közigazgatás-tudományok valamennyi részterületét, vonatkozását érintő kérdések kutatása.

• Rendészettudományi Doktori Iskola

A társadalomtudományok tudományterületén belül, a rendészettudományok valamennyi részterületét, vonatkozását érintő kérdések kutatása.

Karközi intézmények:

• Katasztrófavédelmi Intézet

• Nemzetbiztonsági Intézet

• Stratégiai Tanulmányok Intézete

• Közigazgatási és Továbbképzési Intézet

• Eötvös József Kutatóközpont

Miért az NKE?

• Sokszínű kurzuskínálatot biztosítunk;

• Fiatalos, sokszínű és barátságos hallgatói közösség;

• Tehetséggondozó szakkollégiumok és tudományos diákkörök;

• Közösségi élet a campusokon: A Ludovika Campus kollégiumai, valamint a Sugovica partján lévő bajai campusunk is számos szabadidős lehetőséget kínál. A campusokon sok program (tudományos és szabadidős egyaránt) vár majd téged is;

• Multimédiás könyvtárak, kollégiumok és ingyenes WI-FI a Campus teljes területén;

• Külföldi hallgatók számára egyedülálló mentorprogram és hallgatói közösség;

• Rendkívüli programok: Ludovika Nagyköveti Fórum, #ErasmusDays, International Welcome Day, Jeges Est.

Elérhetőségek:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Elérhetőség: international@uni-nke.hu és international.exchange@uni-nke.hu

Közösségi média megjelenés:

Facebook: Www.Facebook.Com/Uni.Nke

YouTube: https://www.youtube.com/user/NkeUni

Flickr: Www.Flickr.Com/Uni-Nke

Instagram: Www.Instagram.Com/Uni.Nke

Twitter Www.Twitter.Com/Uni_nke

LInkedIN: linkedin.com/school/national-university-of-
Keressen és jelentkezzen!

Alapképzés

BAInternational Public Management
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
BAkatasztrófavédelem [iparbiztonság]_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar
BScCivil Engineering
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScCivil Engineering
Alapképzés, részképzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScEnvironmental Engineering
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScEnvironmental Engineering
Alapképzés, részképzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScépítőmérnöki
Alapképzés, részképzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar

Összes megjelenítése

Mesterképzés

MA International Public Service Relations
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA International Relations
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA nemzetközi tanulmányok_hu
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA fejlesztéspolitikai program- menedzsment
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA fejlesztéspolitikai program- menedzsment_hu
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA International Water Governance and Diplomacy
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
MA International Water Governance and Diplomacy
Mesterképzés, részképzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar

Összes megjelenítése

Doktori

PhDDoctoral School of Military Engineering [Engineering Science]
Doktori, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Tanszékek

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Budapest

BAInternational Public Management
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA International Public Service Relations
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA International Relations
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA nemzetközi tanulmányok_hu
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA fejlesztéspolitikai program- menedzsment
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA fejlesztéspolitikai program- menedzsment_hu
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
MA kiberbiztonsági
Mesterképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Összes megjelenítése

Rendészettudományi Kar
Budapest

BAkatasztrófavédelem [iparbiztonság]_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar

Víztudományi Kar
Baja

BScCivil Engineering
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScCivil Engineering
Alapképzés, részképzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScEnvironmental Engineering
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScEnvironmental Engineering
Alapképzés, részképzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScépítőmérnöki
Alapképzés, részképzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BScépítőmérnöki_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
BSckörnyezetmérnöki
Alapképzés, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar

Összes megjelenítése

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Budapest

PhDDoctoral School of Military Engineering [Engineering Science]
Doktori, teljes idejű képzés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Sponsor logo
Sponsor logo