Logo of John Wesley Theological College

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Magyarország, Budapest    Megtekintés térképen
Budapest

Overview
The John Wesley Theological College was established in BUDAPEST, HUNGARY, European Union (since 2004) as a higher educational institution in 1991. The College is managed by the Hungarian Evangelical Fellowship  (HEF or MET: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség in Hungarian).  It was named after John Wesley,  an English cleric, theologian and evangelist who was a leader of a revival movement within the Church of England known as Methodism.

The Mission Statement of the Wesley does not expect or require alignment of faith from students or professors in any of its programmes or departments including the theological department. Our mission statement represents the original mission of John Wesley; “Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can.”

Currently Wesley provides a unique, friendly environment for students and professors love to be grounded in the daily reality of social work, pedagogy and environmental protection, close the citizens and communities.

Academic programmes in bachelor, master and post-gradual levels in the following topics: 

• Social work

• Education Science

• Theology

• Pastoring

• Environmental Science

Teachers of religious courses represent several denominations and ways of thinking. In this way, students can experience the fertilizing power of intellectual freedom and openness in their personal spiritual path-finding and orientation.

More information on our academic programmes: https://wesley.hu/wesley-college/


Campus location

The camppus is located in the 8th district of Budapest  close to the city centre in the wider sense as one of the 18-19th century older suburbs.  The inner part of District 8 is becoming the new-cool part of Budapest. Increasingly more locals and plugged-in tourists find refuge in this peaceful neighbourhood lined with pretty pre-war residential homes as they escape the tourist-saturated Jewish Quarter just a few blocks away.


Campus Library

The campus library is located in the College campus, offering a variety of diversified facilities for academic learning and research activities.

Campus Chapel

At the John Wesley College we have a Student Chaplaincy with a cosy little chapel, which is open for all of the students and professors. A pastor of the Hungarian Evangelical Fellowship is responsible for the spiritual life of the institution - as for instance the prayers, meetings for Bible study, excursions, but also for individual and personal meetings and pastoral conversations. The vivid, ecumenical, or even interconfessional community is open to everyone.

Student Union

The Student Union's (HÖK) primary objective is the protection of students’ interests. It deals with all concerns and issues with special importance to students of the College including placement counseling, the arrangement of cultural events, and the provision of support for student participation at scholarly conferences.

   
Mentor Programme for international students

 The Wesley’s Mentor Programme aims to support our international students' integration into the academic and cultural life of the Campus. Mentors are English speaking students who provide administrative guidance and academic coaching for international students.
The mentoring staff organizes regularly events for the international students facilitating their integration to the Campus life and getting familiar with Hungarian culture and tradition.

Campus accommodation

Wesley has its own campus dormitory with cheap accomodation possibilities for international students.


Bemutatkozás

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát 1991-ben alapították Budapesten. Fenntartója a Magyarországi Evangélikus Testvérközösség. Nevét John Wesley angol lelkészről, az angliai metodizmus ismert vezetőjéről kapta.

A Főiskola sem hallgatóitól, sem az oktatóitól nem vár vallási vagy hitbeli igazodást. Ez érvényes nemcsak a világi, hanem a hittudományi szakokra is.

Küldetésnyilatkozatunk Wesley János eredeti küldetését képviseli:,, Tégy minden jót, minden eszközzel, minden lehetséges módon, mindenhol, ahol csak tudsz, mindenkor, minden emberrel, ameddig csak tudsz.”

Jelenleg a Wesley Főiskola egy egyedülálló, barátságos környezetet biztosít a hallgatóknak és az oktatóknak.

A Főiskola által nyújtott felsőoktatási képzési programok:

• Alapszakon:

o Szociális munka

o Neveléstudomány

o Környezettudomány

• Mesterszakon és osztatlan képzésben:

o Teológia

o Lelkészképzés

A vallási képzések oktatói több felekezetet és gondolkodásmódot képviselnek. Ily módon a hallgatók megtapasztalhatják az intellektuális szabadság és nyitottság megtermékenyítő erejét személyes lelki útkeresésük és tájékozódásuk során.

Bővebb információt a képzéseinkről itt találnak: https://wesley.hu/

A campus és létesítményei

A campus Budapest VIII. kerületében található, közel a belvároshoz, tágabb értelembe véve a 18-19. századi régi külvárosok egyikében.

Könyvtár

A könyvtár a Főiskola campusán található, ami változatos lehetőségeket kínál a főiskolai tanulási és kutatási tevékenységekhez.

Lelkészi szolgálat

A campusban található egy hangulatos kis kápolna, amely az összes hallgató és tanár számára nyitva áll. A Magyar Evangélikus Testvérközösség lelkészi szolgáltatást nyújt minden hozzáfordulónak, és felekezettől semlegesen és élénk, ökumenikus közösségi teret nyújt az érdeklődök számára. A Főiskola lelkésze felelős az intézmény szellemi életéért, és számos közösségi programot szervez, úgy, mint imaórák, bibliakörök, kirándulások. Emellett, igény esetén egyéni és személyes találkozók és lelkipásztori beszélgetések is megszervezhetők.

Szállás

A Főiskola saját kollégiummal rendelkezik, ahol olcsó szálláslehetőséget biztosít a nemzetközi hallgatók számára.

HÖK

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elsődleges célja a hallgatók érdekeinek védelme. Minden olyan problémával és kérdéssel foglalkozik, amelyek különös jelentőséggel bírnak a Főiskola hallgatói számára, ideértve a gyakorlati tanácsadást, a kulturális események megszervezését és a hallgatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatását.

Mentorprogram külföldi hallgatóknak

A Wesley Mentorprogram célja, hogy támogassa nemzetközi hallgatóink beilleszkedését a Főiskola tudományos és kulturális életébe. A mentorok angolul beszélő hallgatók, akik adminisztratív útmutatást és tudományos coachingot nyújtanak a nemzetközi hallgatók számára.


Overview
The John Wesley Theological College was established in BUDAPEST, HUNGARY, European Union (since 2004) as a higher educational institution in 1991. The College is managed by the Hungarian Evangelical Fellowship  (HEF or MET: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség in Hungarian).  It was named after John Wesley,  an English cleric, theologian and evangelist who was a leader of a revival movement within the Church of England known as Methodism.

The Mission Statement of the Wesley does not expect or require alignment of faith from students or professors in any of its programmes or departments including the theological department. Our mission statement represents the original mission of John Wesley; “Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can.”

Currently Wesley provides a unique, friendly environment for students and professors love to be grounded in the daily reality of social work, pedagogy and environmental protection, close the citizens and communities.

Academic programmes in bachelor, master and post-gradual levels in the following topics: 

• Social work

• Education Science

• Theology

• Pastoring

• Environmental Science

Teachers of religious courses represent several denominations and ways of thinking. In this way, students can experience the fertilizing power of intellectual freedom and openness in their personal spiritual path-finding and orientation.

More information on our academic programmes: https://wesley.hu/wesley-college/


Campus location

The camppus is located in the 8th district of Budapest  close to the city centre in the wider sense as one of the 18-19th century older suburbs.  The inner part of District 8 is becoming the new-cool part of Budapest. Increasingly more locals and plugged-in tourists find refuge in this peaceful neighbourhood lined with pretty pre-war residential homes as they escape the tourist-saturated Jewish Quarter just a few blocks away.


Campus Library

The campus library is located in the College campus, offering a variety of diversified facilities for academic learning and research activities.

Campus Chapel

At the John Wesley College we have a Student Chaplaincy with a cosy little chapel, which is open for all of the students and professors. A pastor of the Hungarian Evangelical Fellowship is responsible for the spiritual life of the institution - as for instance the prayers, meetings for Bible study, excursions, but also for individual and personal meetings and pastoral conversations. The vivid, ecumenical, or even interconfessional community is open to everyone.

Student Union

The Student Union's (HÖK) primary objective is the protection of students’ interests. It deals with all concerns and issues with special importance to students of the College including placement counseling, the arrangement of cultural events, and the provision of support for student participation at scholarly conferences.

   
Mentor Programme for international students

 The Wesley’s Mentor Programme aims to support our international students' integration into the academic and cultural life of the Campus. Mentors are English speaking students who provide administrative guidance and academic coaching for international students.
The mentoring staff organizes regularly events for the international students facilitating their integration to the Campus life and getting familiar with Hungarian culture and tradition.

Campus accommodation

Wesley has its own campus dormitory with cheap accomodation possibilities for international students.


Bemutatkozás

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát 1991-ben alapították Budapesten. Fenntartója a Magyarországi Evangélikus Testvérközösség. Nevét John Wesley angol lelkészről, az angliai metodizmus ismert vezetőjéről kapta.

A Főiskola sem hallgatóitól, sem az oktatóitól nem vár vallási vagy hitbeli igazodást. Ez érvényes nemcsak a világi, hanem a hittudományi szakokra is.

Küldetésnyilatkozatunk Wesley János eredeti küldetését képviseli:,, Tégy minden jót, minden eszközzel, minden lehetséges módon, mindenhol, ahol csak tudsz, mindenkor, minden emberrel, ameddig csak tudsz.”

Jelenleg a Wesley Főiskola egy egyedülálló, barátságos környezetet biztosít a hallgatóknak és az oktatóknak.

A Főiskola által nyújtott felsőoktatási képzési programok:

• Alapszakon:

o Szociális munka

o Neveléstudomány

o Környezettudomány

• Mesterszakon és osztatlan képzésben:

o Teológia

o Lelkészképzés

A vallási képzések oktatói több felekezetet és gondolkodásmódot képviselnek. Ily módon a hallgatók megtapasztalhatják az intellektuális szabadság és nyitottság megtermékenyítő erejét személyes lelki útkeresésük és tájékozódásuk során.

Bővebb információt a képzéseinkről itt találnak: https://wesley.hu/

A campus és létesítményei

A campus Budapest VIII. kerületében található, közel a belvároshoz, tágabb értelembe véve a 18-19. századi régi külvárosok egyikében.

Könyvtár

A könyvtár a Főiskola campusán található, ami változatos lehetőségeket kínál a főiskolai tanulási és kutatási tevékenységekhez.

Lelkészi szolgálat

A campusban található egy hangulatos kis kápolna, amely az összes hallgató és tanár számára nyitva áll. A Magyar Evangélikus Testvérközösség lelkészi szolgáltatást nyújt minden hozzáfordulónak, és felekezettől semlegesen és élénk, ökumenikus közösségi teret nyújt az érdeklődök számára. A Főiskola lelkésze felelős az intézmény szellemi életéért, és számos közösségi programot szervez, úgy, mint imaórák, bibliakörök, kirándulások. Emellett, igény esetén egyéni és személyes találkozók és lelkipásztori beszélgetések is megszervezhetők.

Szállás

A Főiskola saját kollégiummal rendelkezik, ahol olcsó szálláslehetőséget biztosít a nemzetközi hallgatók számára.

HÖK

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elsődleges célja a hallgatók érdekeinek védelme. Minden olyan problémával és kérdéssel foglalkozik, amelyek különös jelentőséggel bírnak a Főiskola hallgatói számára, ideértve a gyakorlati tanácsadást, a kulturális események megszervezését és a hallgatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatását.

Mentorprogram külföldi hallgatóknak

A Wesley Mentorprogram célja, hogy támogassa nemzetközi hallgatóink beilleszkedését a Főiskola tudományos és kulturális életébe. A mentorok angolul beszélő hallgatók, akik adminisztratív útmutatást és tudományos coachingot nyújtanak a nemzetközi hallgatók számára.


Keressen és jelentkezzen!

Alapképzés

Environmental Studies
Alapképzés, részképzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Környezetbiztonsági Tanszék
Environmental Studies
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Környezetbiztonsági Tanszék
BApedagógia
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Neveléstudományi Tanszék
BApedagógia_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Neveléstudományi Tanszék
BAszociális munka
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Szociális Munka Tanszék
BAszociális munka_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Szociális Munka Tanszék

Oklevélszerzésre nem irányuló képzés

NONPreparatory Course in Hungarian Language
Oklevélszerzésre nem irányuló képzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Környezetbiztonsági Tanszék

Osztatlan mesterképzés

OTMhittanár-nevelőtanár
Osztatlan mesterképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Vallástörténeti és Valláspedagógiai Tanszék
OTMhittanár-nevelőtanár_hu
Osztatlan mesterképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Vallástörténeti és Valláspedagógiai Tanszék

Posztgraduális

PGEHS manager
Posztgraduális, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola

Tanszékek

Környezetbiztonsági Tanszék
Budapest

Environmental Studies
Alapképzés, részképzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Környezetbiztonsági Tanszék
Environmental Studies
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Környezetbiztonsági Tanszék
NONPreparatory Course in Hungarian Language
Oklevélszerzésre nem irányuló képzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Környezetbiztonsági Tanszék

Neveléstudományi Tanszék
Budapest

BApedagógia
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Neveléstudományi Tanszék
BApedagógia_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Neveléstudományi Tanszék

Szociális Munka Tanszék
Budapest

BAszociális munka
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Szociális Munka Tanszék
BAszociális munka_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Szociális Munka Tanszék

Vallástörténeti és Valláspedagógiai Tanszék
Budapest

OTMhittanár-nevelőtanár
Osztatlan mesterképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Vallástörténeti és Valláspedagógiai Tanszék
OTMhittanár-nevelőtanár_hu
Osztatlan mesterképzés, teljes idejű képzés
Wesley János Lelkészképző Főiskola , Vallástörténeti és Valláspedagógiai Tanszék
Képzések_en.pdf
File size: 678,1 KiB
Wesley_2020_en3.pdf
File size: 1,7 MiB
Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo