További információ

tok.elte.hu 

tok.elte.hu/mesterkepzesek 

elte.hu/..d/tok_150_prospektus_web_opt.pdf 

Áttekintés

A gyermekkultúra szakos pedagógus átfogóan alkalmazza és kutatja a kultúra és a nevelés összefüggő rendszerét a nevelési, a tanulási folyamatok tekintetében, kiemelt figyelmet fordítva a kulturális, nemzeti identitásra és a különböző szociokulturális környezetben élő gyerekek kulturális kötődéseire. Az intézményes nevelés első szakaszaiban és a közművelődés színterein a nevelési környezet valamennyi szereplőjével együttműködve (közoktatás-család-felsőoktatás) támogatja a gyermekek fejlődését a kultúra értékeinek tevékeny elsajátítása során. Felkészült tanulmányai doktori képzés keretében történő folytatására. A képzés során az elméleti ismeretek is mindig gyakorlatba ágyazottan, problémaorientáltan kerülnek feldolgozásra, nagy hangsúly helyeződik a hallgatók saját élményeire, megtapasztalásaira a gyermekkultúra közvetítésének területein, valamint a gyakorlati tapasztalatok reflektált feldolgozására.

További kérdés esetén írjanak az ELTE TÓK koordinátorának: nemes.zsofia@tok.elte.hu

Programstruktúra

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/2953/GYK%20MA_N_2022.pdf

Karrierlehetőségek

Karrier lehetőségek, elhelyezkedés: közművelődési intézményekben kulturális programokat tervez, szervez, irányít az életkori specifikációnak megfelelően, és/vagy megújítja köznevelési intézménye pedagógiai gyakorlatát, valamint aki itt diplomát szerez, doktori iskolában folytathatja tanulmányait.

Jelenleg nem lehet jelentkezni
Jelenleg nem lehet jelentkezni
Sponsor logo
Sponsor logo