Logo of Hungarian University of Sports Science

Hungarian University of Sports Science

Hungary, Budapest    See a map
Alkotás u. 44., Budapest, Hungary H-1123 | Postal: P.O.Box: 69., 1525 Hungary

About

The University of Physical Education is one of the oldest, most successful and professionally acclaimed universities for education and sports science in Central Europe. We greatly respect and value our legacy, preserve our traditions and continuously explore innovative methods in education and research. The latter meet 21st century expectations for higher education as well as our students’ expectations of firm knowledge, quality educators and services, along with great extracurricular experiences. Our management is dedicated to serving generations of undergraduate, graduate and postgraduate Hungarian and international students. Our faculty includes globally-renowned educators. Our students and alumni are high achievers in various areas of sports and science.

TE, traditionally called "TF", is the proud home of numerous Olympic champions, great sports coaches, educators and recreation experts. The TE community provides support throughout the careers of our students and alumni, helping them to aspire personally and professionally and enjoy a life-long career support. TE is currently involved in a major campus reconstruction and expansion project. The infrastructural development runs parallel with substantial development in our educational programs and research portfolio, quality assurance as well as a complex internationalization initiative, including mobility services, English language programs and strategic institutional partnerships.

As a result of our modern curriculum, multifunctional sports facilities and community spaces and events, our students enjoy the opportunity to obtain competitive knowledge that meets labor market requirements while accumulating lifelong experiences with unique TE student life. Our dedication also serves larger aspirations of improving the health and wellness of Hungarians and those beyond our borders as well.

Languages

  • English 
  • Hungarian

School of Doctoral Studies

Bemutatkozás

Az egyetem Európa legkorábban alapított testkulturális felsőoktatási intézménye, mely a változó társadalmi-gazdasági igények figyelembevételével képes adaptálni hagyományait, kultúráját a tudásalapú társadalom és tudásgazdaság új kihívásaihoz. Tevékenységi típusából adódóan, a gyakorlatorientált képzés – a testkulturális terület sajátosságaiból adódó specifikumoknak történő megfelelés – interdiszciplináris hátterével egymást kiegészítő egységet alkotva teremti meg az ideális oktatási-képzési-tartalmi egyensúlyt. Így szolgálja leginkább a mai magyar társadalom elvárásait, illetve a Kormány céljait, melynek értelmében a sport, mint kiemelt stratégiai ágazat evidenciaként jelenik meg programjában.

A Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemen működik, az egyetlen sporttudomány területén működő doktori iskola hazánkban. Az iskolában folyó doktori kurzusok lefedik a sporttudomány egész területét. Természetesen az oktatók orientációját és a laboratóriumok technikai felszereltségét tükrözik a speciális kurzusok. Az iskolában a doktori képzés két természettudományi és egy társadalomtudományi program keretében zajlik, amelyek megfelelnek egyrészt a sportpedagógia, sportszociológia, sportpszichológia, sportmanagement, másrészt a sportbiológia, sportélettan, sportegészségtan, sportorvostan igényeinek. A MAB plénuma a 2004/10/IV.2. sz. határozatával a tudományági elnevezése Sporttudományok lett a Nevelés- és Sporttudományok helyett. A Doktori Tanács 2014-ben a Semmelweis Egyetemről történt leválás után alakul újjá. Tagjai a programvezetők,  törzstagok, témavezetők, valamint 1 fő DÖK képviselő.

A doktori iskola tudományágának interdiszciplináris jellege miatt mindazon infrastrukturális feltételekre szükség van, amelyek mind a természettudományokat, mind a társadalomtudományokat jellemezik. A TF alapvetően rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a doktori iskola munkáját.

Az egyetem jövőképében karakteres helyet foglal el a sporttudományi kutatás-fejlesztés és innováció, amely a nemzetközi versenyképesség szempontjából is meghatározó. Ma a sport világa olyan innovációk sokaságával jelentkezik melyek meghatározóak az élet egyéb területein is.


About

The University of Physical Education is one of the oldest, most successful and professionally acclaimed universities for education and sports science in Central Europe. We greatly respect and value our legacy, preserve our traditions and continuously explore innovative methods in education and research. The latter meet 21st century expectations for higher education as well as our students’ expectations of firm knowledge, quality educators and services, along with great extracurricular experiences. Our management is dedicated to serving generations of undergraduate, graduate and postgraduate Hungarian and international students. Our faculty includes globally-renowned educators. Our students and alumni are high achievers in various areas of sports and science.

TE, traditionally called "TF", is the proud home of numerous Olympic champions, great sports coaches, educators and recreation experts. The TE community provides support throughout the careers of our students and alumni, helping them to aspire personally and professionally and enjoy a life-long career support. TE is currently involved in a major campus reconstruction and expansion project. The infrastructural development runs parallel with substantial development in our educational programs and research portfolio, quality assurance as well as a complex internationalization initiative, including mobility services, English language programs and strategic institutional partnerships.

As a result of our modern curriculum, multifunctional sports facilities and community spaces and events, our students enjoy the opportunity to obtain competitive knowledge that meets labor market requirements while accumulating lifelong experiences with unique TE student life. Our dedication also serves larger aspirations of improving the health and wellness of Hungarians and those beyond our borders as well.

Languages

  • English 
  • Hungarian

School of Doctoral Studies

Bemutatkozás

Az egyetem Európa legkorábban alapított testkulturális felsőoktatási intézménye, mely a változó társadalmi-gazdasági igények figyelembevételével képes adaptálni hagyományait, kultúráját a tudásalapú társadalom és tudásgazdaság új kihívásaihoz. Tevékenységi típusából adódóan, a gyakorlatorientált képzés – a testkulturális terület sajátosságaiból adódó specifikumoknak történő megfelelés – interdiszciplináris hátterével egymást kiegészítő egységet alkotva teremti meg az ideális oktatási-képzési-tartalmi egyensúlyt. Így szolgálja leginkább a mai magyar társadalom elvárásait, illetve a Kormány céljait, melynek értelmében a sport, mint kiemelt stratégiai ágazat evidenciaként jelenik meg programjában.

A Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemen működik, az egyetlen sporttudomány területén működő doktori iskola hazánkban. Az iskolában folyó doktori kurzusok lefedik a sporttudomány egész területét. Természetesen az oktatók orientációját és a laboratóriumok technikai felszereltségét tükrözik a speciális kurzusok. Az iskolában a doktori képzés két természettudományi és egy társadalomtudományi program keretében zajlik, amelyek megfelelnek egyrészt a sportpedagógia, sportszociológia, sportpszichológia, sportmanagement, másrészt a sportbiológia, sportélettan, sportegészségtan, sportorvostan igényeinek. A MAB plénuma a 2004/10/IV.2. sz. határozatával a tudományági elnevezése Sporttudományok lett a Nevelés- és Sporttudományok helyett. A Doktori Tanács 2014-ben a Semmelweis Egyetemről történt leválás után alakul újjá. Tagjai a programvezetők,  törzstagok, témavezetők, valamint 1 fő DÖK képviselő.

A doktori iskola tudományágának interdiszciplináris jellege miatt mindazon infrastrukturális feltételekre szükség van, amelyek mind a természettudományokat, mind a társadalomtudományokat jellemezik. A TF alapvetően rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a doktori iskola munkáját.

Az egyetem jövőképében karakteres helyet foglal el a sporttudományi kutatás-fejlesztés és innováció, amely a nemzetközi versenyképesség szempontjából is meghatározó. Ma a sport világa olyan innovációk sokaságával jelentkezik melyek meghatározóak az élet egyéb területein is.


Search and apply!

Bachelor

BAPhysical Training
Bachelor, full degree studies
Hungarian University of Sports Science

Doctoral

PhDDoctoral School of Sport Sciences [Health Science]
Doctoral, full degree studies
Hungarian University of Sports Science, School of PhD Studies

Departments

School of PhD Studies
Budapest

PhDDoctoral School of Sport Sciences [Health Science]
Doctoral, full degree studies
Hungarian University of Sports Science, School of PhD Studies
Sponsor logo
Sponsor logo