Budapest Business School - University of Applied Sciences

Hungary, Budapest    See a map
Budapest, Markó u. 29-31.

Budapest Business School (BBS) offers enduring experiences in the heart of Europe – Hungary: knowledge, friendship, intercultural understanding and many more. This booklet provides both undergraduate and postgraduate students information on learning options and opportunities offered by the university.

BBS provides you:

Theoretical Knowledge with practice-oriented focus

Budapest Business School - University of Applied Sciences is a public business school with unique traditions. It has 160 years of history and almost 16,000 students. The university focuses on practical knowledge held in high esteem by the companies. The number of international students has been rapidly increasing over the past few years, and many of them find employment on the booming Hungarian labour market.

Business Oriented Faculties

BBS has three Faculties, all of them located in Budapest: Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism; Faculty of International Management and Business; Faculty of Finance and Accountancy. Each faculty provides specialized knowledge for different fields of business, which also means significant synergies during studies. BBS offers programs in English and French as well.

Experienced and enthusiastic professors

Our professors have deepened their knowledge and expertise in their respective fields of research. Some of them are former executives of companies, former employees of well-known international organizations or Ambassadors to various countries. Several professors have remarkable international experience and are always ready to share it and help you become the best.

Excellent job prospects

BBS has designed its training courses to provide practical knowledge closely adapted to the demands of the labour market. The University offers a broad range of business related disciplines, social sciences programs and IT studies at higher vocational, BA/BSc, and MA/ MSc levels. Offered by recognized business and public administration institutions, the university's internships provide excellent job opportunities.

Adaptivity

BBS tries to respond to the continuously changing labour market demands by adapting to the contemporary trends like the new industrial revolution, business digitalization and the emergence of East Asian Studies.

Unique language courses or programs

BBS is the only Business School in Hungary which has been offering East Asian language courses for business students for more than thirty years.

…AND a colourful student life that you will always remember when you start your successful career.

Mission:

” Develop ourselves to a major Business University of Applied Sciences player of the Central-Eastern European higher education area"

Strategic goals:

• Entrepreneurial University

• Internationally acknowledged University of Central Eastern Europe

• Experience based learning environment

• Socially responsible University

NIBS accreditation

BBS is the first university in Hungary, which has been awarded by the Network of International Business Schools International Accreditation for a period of 5 years from October 2017 due to its very satisfactory level of internationalisation and excellence in several key areas.

Why BBS?

BBS has active connections with foreign higher education institutions across five continents. Students come from more than 200 universities through exchange programs, from almost 50 countries including Erasmus and Stipendium Hungaricum Scholarships.

Competitive study programs

The university provides practice-oriented training courses and mandatory internships at recognized business and public administration institutions.

Beyond the classroom

Feel at home at BBS. The university cares about students: student life, services and facilities.

Facts and Figures

established in 1857

5 campuses

12 Bachelor’s programs

8 Master’s programs

1 Doctoral School

Full study programs in 3 languages (Hungarian, English and French), business language courses in 12 languages and professional subjects in 8 languages

16 000 students

450 professor/researchers

1050 international students - from 50 countries

200 partner universities worldwide

100% employment rate after graduation

WHY BUDAPEST?

Budapest, Hungary: study in the heart of Europe Budapest is a conglomerate of cultures Budapest is one of the most popular tourist destinations visited by about 4.2 million tourists each year. It is a city of numerous World Heritage Sites including the panorama of the Danube bank, the Buda Castle district, Andrassy Street, Heroes' Square and the Millennium Underground - the second oldest in the world after the London Tube. Budapest is a friendly city where people gather together from all over the world.

City for the Young

The city is famous for its bustling cultural life, superb spas and wellness centres, and extensive party zones. Budapest is a dream for young people for the great opportunities and its reasonable costs.

City of the future: opportunities for future employment

Being part of the EU since 2004, Hungary has long been a powerful player in the European and the global economy. Numerous multinational companies have offices and facilities here taking advantage of benefits such as the country's Central-European location. International companies are always interested in and keen on employing qualified young workers from all over the world.

A world of experience

Budapest is in the heart of Europe. The favourable geographical position and the short distances between countries offer opportunities for international experience. It is an excellent location for discovering the whole Europe

Reputation for excellence

Hungary is rightly proud of the centuries-old educational traditions and is an important contribution to the intellectual heritage of the world. Hungarian higher educational institutions are well-known outside the country for carefully preserved traditions, the high quality of training specialists and a high level of teaching.

International relations

Budapest Business School is an integral part of the world's scientific and educational system. International cooperation projects include double degree programs; joint training courses; research and shared projects; educational and scientific cooperation. Student, teacher and staff mobility are carried out within the framework of Erasmus, CEEPUS and other mobility programs. BBS is also a member of several, high profile international organizations, which helps the University to continuously follow the new trends of international business schools. The mission of the University is to become one of the leading business schools in the Central-Eastern European region. AIESEC, an international organization of young economists, is actively present at BBS as well. Focusing on organizing and implementing professional exchange programs it gives opportunities for students in finding work experience abroad.


A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) maradandó élményeket kínál Európa szívében – Magyarország: tudás, barátság, kultúrák közötti megértés és még sok más. Ez az ismertető képet ad az egyetem által nyújtott képzési alternatívákról és lehetőségekről, mind az első diplomájukat megszerezni szándékozók, mind pedig a diplomával rendelkezők számára.

BGE az alábbiakat nyújtja számodra:

Elméleti tudás, gyakorlat-orientált fókusszal

 A BGE – Alkalmazott Tudományok Egyeteme, amely egyedülálló hagyományokkal, 160 éves tapasztalattal és közel 16 000 hallgatóval rendelkezik. Az egyetem a cégek által is nagy becsben tartott gyakorlati tudásra fekteti a hangsúlyt az oktatás során. A külföldi hallgatói létszám gyorsan növekedett az elmúlt évek során, sokan közülük a fejlődő magyar munkaerőpiacon helyezkedtek el.

Gazdaság orientált karok

A BGE mindhárom kara Budapesten található: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Külkereskedelmi Kar, Pénzügyi és Számviteli Kar. Mindegyik kar speciális tudást nyújt a gazdálkodástudomány adott szakterületén, amely egyben jelentős többleteredményt hoz a hallgatók számára tanulmányaik ideje alatt. A BGE angol és francia nyelvű képzéseket is kínál.

Tapasztalt és lelkes oktatók

Oktatóink a saját kutatási területeiken tökéletesítették szaktudásukat. Közülük néhányan korábbi vállalatok vezérigazgatói, elismert nemzetközi szervezetek alkalmazottai, vagy különböző országok nagykövetei. Sokan közülük jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek és mindig készen állnak arra, hogy ezt megosszák és segítsenek abban, hogy a legjobbá válj.

Ígéretteljes álláslehetőségek

A BGE úgy alakítja és szervezi képzéseit, hogy azok gyakorlati tudást is nyújtsanak, folyamatosan alkalmazkodva a munkaerő-piaci igényekhez. Az egyetem nagyszámú üzleti, társadalomtudományi és informatikai felsőoktatási szakképzést, alap-és mesterképzést kínál. Az egyetem által biztosított szakmai gyakorlati lehetőségek egyben kiváló álláslehetőség a hallgatók számára.

Alkalmazkodóképesség

A BGE azzal válaszol a folyamatosan változó munka-erőpiaci igényekre, hogy az oktatásban megjeleníti az olyan aktuális témákat és trendeket, mint az új ipari forradalom, a digitalizáció és a kelet-ázsiai tanulmányok.

Egyedülálló nyelvi kurzusok vagy programok

A BGE az egyetlen olyan gazdasági egyetem Magyarországon, mely több mint harminc éve kelet-ázsiai nyelvi kurzusokat ajánl hallgatóinak.

…és sokszínű egyetemi életet, melyre mindig emlékezni fogsz sikeres pályád kezdetén.

Küldetésünk:

” A felsőoktatás területén, a gazdasági egyetemek között Közép-Kelet Európa egyik meghatározó szereplőjévé fejlődni "

Stratégiai célok:

• Vállalkozói Egyetem

• Nemzetközileg elismert egyetem Közép-Kelet Európában

• Élmény alapuló tanulási környezet

• Szociálisan felelős egyetem

NIBS akkreditáció

A Budapesti Gazdasági Egyetem 2017 októberében, a hazai egyetemek közt elsőként, 5 évre szóló nemzetközi akkreditációban részesült a Network of International Business Schools (NIBS) nevű szakmai szervezettől, a nemzetköziesedés folyamatának kiszélesítésében elért kiemelkedő teljesítményéért.

Miért a BGE?

A BGE aktív kapcsolatot tart fenn külföldi felsőoktatási intézményekkel öt kontinensen. A hallgatók közel 50 ország, több mint 200 egyeteméről érkeznek hozzánk olyan csereprogramokon keresztül, mint az Erasmus és a Stipendium Hungaricum.

Versenyképes programok

Az egyetem gyakorlatorientált képzéseket nyújt és szakmai gyakorlatot biztosít vállalatoknál és közintézményekben.

Az osztálytermen túl

Érezd magad otthon! Az egyetem törődik a hallgatóival: a hallgatók életével, széleskörű szolgálatatásokat biztosit, tehetséggondozási programokat szervez.

 Tények és Számok

1857-ben alapítva

12 alapképzési

8 mesterképzési program

1 Doktori Iskola

1050 külföldi hallgató – 50 országból

200 partner egyetem világszerte

100% -os elhelyezkedés a diploma megszerzése után

Miért Budapest?

Budapest, Magyarország: tanulj Európa szívében, Budapest a kultúrák találkozása. Budapest az egyik legnépszerűbb turista célpont, mintegy 4.2 millió látogatót vonzva évente. Számos, a világörökség részét képező helyszínek városa is, beleértve Duna-part panorámáját, a Budai Várnegyedet, az Andrássy utat, a Hősök terét és a Millenniumi Földalatti Vasutat, mely a londoni metró után a világ második legöregebb földalatti vasútvonala. Budapest egy barátságos város, ahol a világ minden pontjáról érkezők gyűlnek össze.

Város a fiatalság számára

A város híres a nyüzsgő kulturális életéről, remek gyógyfürdőiről és wellness központjairól, valamint szórakozó helyeiről. Budapest elérhető áron nyújt nagyszerű lehetőséget a fiataloknak, ahol álmaik valóra válhatnak.

A jövő városa: jövőbeni munkalehetőség

2004 óta az EU tagjaként Magyarország meghatározó szerepet játszik az Európai és a globális gazdaságban. Számos multinacionális cég irodái és létesítményei találhatók itt, kihasználva az ország közép-európai fekvéséből adódó lehetőségeket. Nemzetközi vállalatok mindig nagy érdeklődést mutatnak a világ minden pontjáról érkező fiatal és képzett munkaerő iránt

Élmények világa

Budapest Európa szívében van. Kedvező földrajzi elhelyezkedéséből és az országok közötti rövid távolságokból adódóan nagyszerű lehetőségeket kínál nemzetközi élmények és tapasztalatok szerzésére. Kitűnő elhelyezkedése lehetőséget ad egész Európa megismerésére is.

Kiválóságot tükröző hírnév

Magyarország joggal büszke az évszádos múlttal rendelkező oktatási tradícióira, továbbá jelentős támogatója a világ értelmi, szellemi örökségének. A magyarországi felsőoktatási intézmények hazánkon kívül is jó hírnévnek örvendenek, a gondosan megőrzött hagyományaiknak és az oktatás magas színvonalának köszönhetően.

Nemzetközi kapcsolatok

A BGE szerves részét képezi a világ tudományos és oktatási rendszerének. A nemzetközi együttműködési projektek magunkba foglalják a kettős diploma programokat, kutatási projekteket, oktatási és tudományos kapcsolatokat. Hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitások megvalósíthatók az Erasmus, CEEPUS és más mobilitási programokon keresztül. A BGE tagja számos jó hírnevű nemzetközi szervezetnek is, ami segíti az egyetemet abban, hogy folyamatosan követni tudja az üzleti felsőoktatás nemzetközi trendjeit. Az egyetem célkitűzése, hogy az egyik vezető gazdasági egyetemmé váljon a Közép-Kelet Európai régióban. Az AIESEC (Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete) aktívan jelen van a BGE-n is. Az egyesület, segítve a csereprogramok szervezését és kivitelezését, lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy külföldi munkatapasztalatokat szerezzenek.Budapest Business School (BBS) offers enduring experiences in the heart of Europe – Hungary: knowledge, friendship, intercultural understanding and many more. This booklet provides both undergraduate and postgraduate students information on learning options and opportunities offered by the university.

BBS provides you:

Theoretical Knowledge with practice-oriented focus

Budapest Business School - University of Applied Sciences is a public business school with unique traditions. It has 160 years of history and almost 16,000 students. The university focuses on practical knowledge held in high esteem by the companies. The number of international students has been rapidly increasing over the past few years, and many of them find employment on the booming Hungarian labour market.

Business Oriented Faculties

BBS has three Faculties, all of them located in Budapest: Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism; Faculty of International Management and Business; Faculty of Finance and Accountancy. Each faculty provides specialized knowledge for different fields of business, which also means significant synergies during studies. BBS offers programs in English and French as well.

Experienced and enthusiastic professors

Our professors have deepened their knowledge and expertise in their respective fields of research. Some of them are former executives of companies, former employees of well-known international organizations or Ambassadors to various countries. Several professors have remarkable international experience and are always ready to share it and help you become the best.

Excellent job prospects

BBS has designed its training courses to provide practical knowledge closely adapted to the demands of the labour market. The University offers a broad range of business related disciplines, social sciences programs and IT studies at higher vocational, BA/BSc, and MA/ MSc levels. Offered by recognized business and public administration institutions, the university's internships provide excellent job opportunities.

Adaptivity

BBS tries to respond to the continuously changing labour market demands by adapting to the contemporary trends like the new industrial revolution, business digitalization and the emergence of East Asian Studies.

Unique language courses or programs

BBS is the only Business School in Hungary which has been offering East Asian language courses for business students for more than thirty years.

…AND a colourful student life that you will always remember when you start your successful career.

Mission:

” Develop ourselves to a major Business University of Applied Sciences player of the Central-Eastern European higher education area"

Strategic goals:

• Entrepreneurial University

• Internationally acknowledged University of Central Eastern Europe

• Experience based learning environment

• Socially responsible University

NIBS accreditation

BBS is the first university in Hungary, which has been awarded by the Network of International Business Schools International Accreditation for a period of 5 years from October 2017 due to its very satisfactory level of internationalisation and excellence in several key areas.

Why BBS?

BBS has active connections with foreign higher education institutions across five continents. Students come from more than 200 universities through exchange programs, from almost 50 countries including Erasmus and Stipendium Hungaricum Scholarships.

Competitive study programs

The university provides practice-oriented training courses and mandatory internships at recognized business and public administration institutions.

Beyond the classroom

Feel at home at BBS. The university cares about students: student life, services and facilities.

Facts and Figures

established in 1857

5 campuses

12 Bachelor’s programs

8 Master’s programs

1 Doctoral School

Full study programs in 3 languages (Hungarian, English and French), business language courses in 12 languages and professional subjects in 8 languages

16 000 students

450 professor/researchers

1050 international students - from 50 countries

200 partner universities worldwide

100% employment rate after graduation

WHY BUDAPEST?

Budapest, Hungary: study in the heart of Europe Budapest is a conglomerate of cultures Budapest is one of the most popular tourist destinations visited by about 4.2 million tourists each year. It is a city of numerous World Heritage Sites including the panorama of the Danube bank, the Buda Castle district, Andrassy Street, Heroes' Square and the Millennium Underground - the second oldest in the world after the London Tube. Budapest is a friendly city where people gather together from all over the world.

City for the Young

The city is famous for its bustling cultural life, superb spas and wellness centres, and extensive party zones. Budapest is a dream for young people for the great opportunities and its reasonable costs.

City of the future: opportunities for future employment

Being part of the EU since 2004, Hungary has long been a powerful player in the European and the global economy. Numerous multinational companies have offices and facilities here taking advantage of benefits such as the country's Central-European location. International companies are always interested in and keen on employing qualified young workers from all over the world.

A world of experience

Budapest is in the heart of Europe. The favourable geographical position and the short distances between countries offer opportunities for international experience. It is an excellent location for discovering the whole Europe

Reputation for excellence

Hungary is rightly proud of the centuries-old educational traditions and is an important contribution to the intellectual heritage of the world. Hungarian higher educational institutions are well-known outside the country for carefully preserved traditions, the high quality of training specialists and a high level of teaching.

International relations

Budapest Business School is an integral part of the world's scientific and educational system. International cooperation projects include double degree programs; joint training courses; research and shared projects; educational and scientific cooperation. Student, teacher and staff mobility are carried out within the framework of Erasmus, CEEPUS and other mobility programs. BBS is also a member of several, high profile international organizations, which helps the University to continuously follow the new trends of international business schools. The mission of the University is to become one of the leading business schools in the Central-Eastern European region. AIESEC, an international organization of young economists, is actively present at BBS as well. Focusing on organizing and implementing professional exchange programs it gives opportunities for students in finding work experience abroad.


A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) maradandó élményeket kínál Európa szívében – Magyarország: tudás, barátság, kultúrák közötti megértés és még sok más. Ez az ismertető képet ad az egyetem által nyújtott képzési alternatívákról és lehetőségekről, mind az első diplomájukat megszerezni szándékozók, mind pedig a diplomával rendelkezők számára.

BGE az alábbiakat nyújtja számodra:

Elméleti tudás, gyakorlat-orientált fókusszal

 A BGE – Alkalmazott Tudományok Egyeteme, amely egyedülálló hagyományokkal, 160 éves tapasztalattal és közel 16 000 hallgatóval rendelkezik. Az egyetem a cégek által is nagy becsben tartott gyakorlati tudásra fekteti a hangsúlyt az oktatás során. A külföldi hallgatói létszám gyorsan növekedett az elmúlt évek során, sokan közülük a fejlődő magyar munkaerőpiacon helyezkedtek el.

Gazdaság orientált karok

A BGE mindhárom kara Budapesten található: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Külkereskedelmi Kar, Pénzügyi és Számviteli Kar. Mindegyik kar speciális tudást nyújt a gazdálkodástudomány adott szakterületén, amely egyben jelentős többleteredményt hoz a hallgatók számára tanulmányaik ideje alatt. A BGE angol és francia nyelvű képzéseket is kínál.

Tapasztalt és lelkes oktatók

Oktatóink a saját kutatási területeiken tökéletesítették szaktudásukat. Közülük néhányan korábbi vállalatok vezérigazgatói, elismert nemzetközi szervezetek alkalmazottai, vagy különböző országok nagykövetei. Sokan közülük jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek és mindig készen állnak arra, hogy ezt megosszák és segítsenek abban, hogy a legjobbá válj.

Ígéretteljes álláslehetőségek

A BGE úgy alakítja és szervezi képzéseit, hogy azok gyakorlati tudást is nyújtsanak, folyamatosan alkalmazkodva a munkaerő-piaci igényekhez. Az egyetem nagyszámú üzleti, társadalomtudományi és informatikai felsőoktatási szakképzést, alap-és mesterképzést kínál. Az egyetem által biztosított szakmai gyakorlati lehetőségek egyben kiváló álláslehetőség a hallgatók számára.

Alkalmazkodóképesség

A BGE azzal válaszol a folyamatosan változó munka-erőpiaci igényekre, hogy az oktatásban megjeleníti az olyan aktuális témákat és trendeket, mint az új ipari forradalom, a digitalizáció és a kelet-ázsiai tanulmányok.

Egyedülálló nyelvi kurzusok vagy programok

A BGE az egyetlen olyan gazdasági egyetem Magyarországon, mely több mint harminc éve kelet-ázsiai nyelvi kurzusokat ajánl hallgatóinak.

…és sokszínű egyetemi életet, melyre mindig emlékezni fogsz sikeres pályád kezdetén.

Küldetésünk:

” A felsőoktatás területén, a gazdasági egyetemek között Közép-Kelet Európa egyik meghatározó szereplőjévé fejlődni "

Stratégiai célok:

• Vállalkozói Egyetem

• Nemzetközileg elismert egyetem Közép-Kelet Európában

• Élmény alapuló tanulási környezet

• Szociálisan felelős egyetem

NIBS akkreditáció

A Budapesti Gazdasági Egyetem 2017 októberében, a hazai egyetemek közt elsőként, 5 évre szóló nemzetközi akkreditációban részesült a Network of International Business Schools (NIBS) nevű szakmai szervezettől, a nemzetköziesedés folyamatának kiszélesítésében elért kiemelkedő teljesítményéért.

Miért a BGE?

A BGE aktív kapcsolatot tart fenn külföldi felsőoktatási intézményekkel öt kontinensen. A hallgatók közel 50 ország, több mint 200 egyeteméről érkeznek hozzánk olyan csereprogramokon keresztül, mint az Erasmus és a Stipendium Hungaricum.

Versenyképes programok

Az egyetem gyakorlatorientált képzéseket nyújt és szakmai gyakorlatot biztosít vállalatoknál és közintézményekben.

Az osztálytermen túl

Érezd magad otthon! Az egyetem törődik a hallgatóival: a hallgatók életével, széleskörű szolgálatatásokat biztosit, tehetséggondozási programokat szervez.

 Tények és Számok

1857-ben alapítva

12 alapképzési

8 mesterképzési program

1 Doktori Iskola

1050 külföldi hallgató – 50 országból

200 partner egyetem világszerte

100% -os elhelyezkedés a diploma megszerzése után

Miért Budapest?

Budapest, Magyarország: tanulj Európa szívében, Budapest a kultúrák találkozása. Budapest az egyik legnépszerűbb turista célpont, mintegy 4.2 millió látogatót vonzva évente. Számos, a világörökség részét képező helyszínek városa is, beleértve Duna-part panorámáját, a Budai Várnegyedet, az Andrássy utat, a Hősök terét és a Millenniumi Földalatti Vasutat, mely a londoni metró után a világ második legöregebb földalatti vasútvonala. Budapest egy barátságos város, ahol a világ minden pontjáról érkezők gyűlnek össze.

Város a fiatalság számára

A város híres a nyüzsgő kulturális életéről, remek gyógyfürdőiről és wellness központjairól, valamint szórakozó helyeiről. Budapest elérhető áron nyújt nagyszerű lehetőséget a fiataloknak, ahol álmaik valóra válhatnak.

A jövő városa: jövőbeni munkalehetőség

2004 óta az EU tagjaként Magyarország meghatározó szerepet játszik az Európai és a globális gazdaságban. Számos multinacionális cég irodái és létesítményei találhatók itt, kihasználva az ország közép-európai fekvéséből adódó lehetőségeket. Nemzetközi vállalatok mindig nagy érdeklődést mutatnak a világ minden pontjáról érkező fiatal és képzett munkaerő iránt

Élmények világa

Budapest Európa szívében van. Kedvező földrajzi elhelyezkedéséből és az országok közötti rövid távolságokból adódóan nagyszerű lehetőségeket kínál nemzetközi élmények és tapasztalatok szerzésére. Kitűnő elhelyezkedése lehetőséget ad egész Európa megismerésére is.

Kiválóságot tükröző hírnév

Magyarország joggal büszke az évszádos múlttal rendelkező oktatási tradícióira, továbbá jelentős támogatója a világ értelmi, szellemi örökségének. A magyarországi felsőoktatási intézmények hazánkon kívül is jó hírnévnek örvendenek, a gondosan megőrzött hagyományaiknak és az oktatás magas színvonalának köszönhetően.

Nemzetközi kapcsolatok

A BGE szerves részét képezi a világ tudományos és oktatási rendszerének. A nemzetközi együttműködési projektek magunkba foglalják a kettős diploma programokat, kutatási projekteket, oktatási és tudományos kapcsolatokat. Hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitások megvalósíthatók az Erasmus, CEEPUS és más mobilitási programokon keresztül. A BGE tagja számos jó hírnevű nemzetközi szervezetnek is, ami segíti az egyetemet abban, hogy folyamatosan követni tudja az üzleti felsőoktatás nemzetközi trendjeit. Az egyetem célkitűzése, hogy az egyik vezető gazdasági egyetemmé váljon a Közép-Kelet Európai régióban. Az AIESEC (Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete) aktívan jelen van a BGE-n is. Az egyesület, segítve a csereprogramok szervezését és kivitelezését, lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy külföldi munkatapasztalatokat szerezzenek.Search and apply!

Bachelor

BScInternational Business Economics
Bachelor, full degree studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of International Management and Business
BScTourism and Catering
Bachelor, full degree studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of Commerce, Catering and Tourism
BAInternational Business Economics
Bachelor, partial/exchange studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of International Management and Business
BABusiness Administration and Management
Bachelor, partial/exchange studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of Finance and Accountancy
BADeutschsprachige Ausbildung im Fach für Handel und Marketing
Bachelor, partial/exchange studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of Commerce, Catering and Tourism

Departments

Faculty of International Management and Business
Budapest

BScInternational Business Economics
Bachelor, full degree studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of International Management and Business
BAInternational Business Economics
Bachelor, partial/exchange studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of International Management and Business

Faculty of Commerce, Catering and Tourism
Budapest

BScTourism and Catering
Bachelor, full degree studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of Commerce, Catering and Tourism
BADeutschsprachige Ausbildung im Fach für Handel und Marketing
Bachelor, partial/exchange studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of Commerce, Catering and Tourism

Faculty of Finance and Accountancy
Budapest

BABusiness Administration and Management
Bachelor, partial/exchange studies
Budapest Business School - University of Applied Sciences, Faculty of Finance and Accountancy