Logo of University of Tokaj

Tokaj-Hegyalja Egyetem

Magyarország, Sárospatak    Megtekintés térképen
Sárospatak, Eötvös u. 7.

Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium fennállásának közel ötszáz éve alatt tudósok, írók, művészek, államférfiak sorát adta a magyar kultúrának, társadalmi és politikai közéletnek. A biztos szakmai tudást nyújtó, protestáns etikai alapokra építkező nevelés nyomán a pataki diákok minden időben az egyetemes emberi értékek és a nemzeti haladás szolgálatára vállalkoztak. Az intézmény az évszázadok során az alap- és középfokú gimnáziumi és tanítóképzős oktatáson túl felsőfokú teológiai, bölcsészeti és jogi képzést biztosított, s a 20. század közepén faluszemináriumot, népfőiskolát, művészotthont, szabadművelődési akadémiát, kertészeti és szőlészeti szakközépiskolát is magában foglalt.

A történetileg az 1857-ben létrejött tanítóképző mai jogutódjaként 2021. augusztus 1-jén önállósult Tokaj-Hegyalja Egyetem elkötelezett a város, a szűkebb tokaj-hegyaljai és a tágabb zempléni és abaúji régió egykor nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szellemi, vallási, művelődéstörténeti, politikai és gazdasági szerepének visszaállításáért. A több évszázados kulturális örökségre, s a comeniusi neveléstörténeti hagyományra építve törekszik az oktatás színvonalának emelésére, a térség kulturális, tudományos, turisztikai és gazdasági vonzerejének erősítésére. Saját eszközeivel elő kívánja segíteni a népesség megtartását, műveltségi és képzettségi szintjének növelését, az itt dolgozók boldogulását, s ennek révén a régiót világszerte ismertté tevő tokaji szőlő- és borkultúra fejlesztését. Egyetemünk a sárospataki neveléstörténeti hagyományon alapuló pedagógusképzés, valamint a modern kor követelményeit kielégítő szőlészeti-borászati, turisztikai, gazdálkodási, továbbá az ezekhez kapcsolódó kulturális örökség tudományok képzések terén hívja és várja leendő hallgatóit. Az intézmény oktatási-kutatási működési területének és társadalmi szerepvállalási körének meghatározása a szintézisre épít, amennyiben egyaránt magáénak érzi a Tokaji Borvidéket és a világörökségi Tokaj-Hegyalja kultúrtájat, az egykori történelmi Zemplén megyét (Bodrogköz Hegyalja, Hegyköz) és a földrajzilag szervesen ehhez kapcsolódó abaúji régiót. Magas minőségű oktató és kutató munkájával ugyanakkor az egész magyar felsőoktatást, s annak Kárpát-medencei, európai és világviszonylatú dimenzióit erősíteni kívánja.Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium fennállásának közel ötszáz éve alatt tudósok, írók, művészek, államférfiak sorát adta a magyar kultúrának, társadalmi és politikai közéletnek. A biztos szakmai tudást nyújtó, protestáns etikai alapokra építkező nevelés nyomán a pataki diákok minden időben az egyetemes emberi értékek és a nemzeti haladás szolgálatára vállalkoztak. Az intézmény az évszázadok során az alap- és középfokú gimnáziumi és tanítóképzős oktatáson túl felsőfokú teológiai, bölcsészeti és jogi képzést biztosított, s a 20. század közepén faluszemináriumot, népfőiskolát, művészotthont, szabadművelődési akadémiát, kertészeti és szőlészeti szakközépiskolát is magában foglalt.

A történetileg az 1857-ben létrejött tanítóképző mai jogutódjaként 2021. augusztus 1-jén önállósult Tokaj-Hegyalja Egyetem elkötelezett a város, a szűkebb tokaj-hegyaljai és a tágabb zempléni és abaúji régió egykor nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szellemi, vallási, művelődéstörténeti, politikai és gazdasági szerepének visszaállításáért. A több évszázados kulturális örökségre, s a comeniusi neveléstörténeti hagyományra építve törekszik az oktatás színvonalának emelésére, a térség kulturális, tudományos, turisztikai és gazdasági vonzerejének erősítésére. Saját eszközeivel elő kívánja segíteni a népesség megtartását, műveltségi és képzettségi szintjének növelését, az itt dolgozók boldogulását, s ennek révén a régiót világszerte ismertté tevő tokaji szőlő- és borkultúra fejlesztését. Egyetemünk a sárospataki neveléstörténeti hagyományon alapuló pedagógusképzés, valamint a modern kor követelményeit kielégítő szőlészeti-borászati, turisztikai, gazdálkodási, továbbá az ezekhez kapcsolódó kulturális örökség tudományok képzések terén hívja és várja leendő hallgatóit. Az intézmény oktatási-kutatási működési területének és társadalmi szerepvállalási körének meghatározása a szintézisre épít, amennyiben egyaránt magáénak érzi a Tokaji Borvidéket és a világörökségi Tokaj-Hegyalja kultúrtájat, az egykori történelmi Zemplén megyét (Bodrogköz Hegyalja, Hegyköz) és a földrajzilag szervesen ehhez kapcsolódó abaúji régiót. Magas minőségű oktató és kutató munkájával ugyanakkor az egész magyar felsőoktatást, s annak Kárpát-medencei, európai és világviszonylatú dimenzióit erősíteni kívánja.Keressen és jelentkezzen!

Alapképzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Tokaj-Hegyalja Egyetem
gazdálkodási és menedzsment_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Tokaj-Hegyalja Egyetem
gyógypedagógia_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Tokaj-Hegyalja Egyetem
programtervező informatikus_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Tokaj-Hegyalja Egyetem
turizmus-vendéglátás_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Tokaj-Hegyalja Egyetem
BAóvodapedagógus_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Tokaj-Hegyalja Egyetem
BAtanító_hu
Alapképzés, teljes idejű képzés
Tokaj-Hegyalja Egyetem

Összes megjelenítése

Videók

Sponsor logo
Sponsor logo