Logo of Sapientia College of Theology of Religious Orders

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyarország, Budapest    Megtekintés térképen
1052 Budapest, Piarista köz 1.

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola több szerzetesrend integrált képzési intézménye, melynek szándéka, hogy a magyarországi szerzetesség teológiai képzési központja legyen. A Főiskola legfőbb célja, hogy

- a katolikus hit és erkölcs alapján,

- az egyházi és az állami szabályok betartása mellett,

- az oktatásban részt vevő szerzetesrendek lelkiségéből táplálkozva

magas színvonalú teológiai képzést nyújtson, illetve teret adjon a szerzetesi teológia kutatásának is.

   A fenntartó három szerzetesrend, a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2000-ben egyesítették a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven.

   Az intézmény teológiai képzésével férfi szerzetesnövendékeket készít fel a papságra, illetve biztosítja a szerzetesnővérek és testvérek teológiai, kateketikai és lelkipásztori kisegítői képzését, de emellett elkötelezett az Egyház és társadalom szolgálatára vállalkozó világiak képzésében is.

   A Főiskola széleskörű együttműködésre törekszik más intézményekkel: szerzetesrendekkel, hittudományi főiskolákkal és felsőoktatási, elsősorban tanárképzési intézményekkel, valamint a gyakorlóhelyeket nyújtó partnerintézményekkel.

   Az egyházi oldalról jelentkező igényekkel és a felsőoktatási minőségbiztosítási alapelvekkel összhangban a Főiskola törekszik tevékenysége szüntelen fejlesztésére.

https://sapientia.hu/

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola több szerzetesrend integrált képzési intézménye, melynek szándéka, hogy a magyarországi szerzetesség teológiai képzési központja legyen. A Főiskola legfőbb célja, hogy

- a katolikus hit és erkölcs alapján,

- az egyházi és az állami szabályok betartása mellett,

- az oktatásban részt vevő szerzetesrendek lelkiségéből táplálkozva

magas színvonalú teológiai képzést nyújtson, illetve teret adjon a szerzetesi teológia kutatásának is.

   A fenntartó három szerzetesrend, a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2000-ben egyesítették a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven.

   Az intézmény teológiai képzésével férfi szerzetesnövendékeket készít fel a papságra, illetve biztosítja a szerzetesnővérek és testvérek teológiai, kateketikai és lelkipásztori kisegítői képzését, de emellett elkötelezett az Egyház és társadalom szolgálatára vállalkozó világiak képzésében is.

   A Főiskola széleskörű együttműködésre törekszik más intézményekkel: szerzetesrendekkel, hittudományi főiskolákkal és felsőoktatási, elsősorban tanárképzési intézményekkel, valamint a gyakorlóhelyeket nyújtó partnerintézményekkel.

   Az egyházi oldalról jelentkező igényekkel és a felsőoktatási minőségbiztosítási alapelvekkel összhangban a Főiskola törekszik tevékenysége szüntelen fejlesztésére.

https://sapientia.hu/

Sponsor logo
Sponsor logo