További információ

itk.ppke.hu/..s-bsc/mernokinformatikus-bsc 

Áttekintés

Mérnökinformatikus képzésünk célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik megfelelő válaszokat tudnak adni a XXI. század technikai kihívásaira, és mély alaptárgyi ismereteiknek köszönhetően képesek követni az információs technológiák gyors fejlődését. A szakon végzettek jelenleg a legkeresettebb és legjobban fizetett diplomások közé tartoznak a magyarországi munkaerőpiacon.

A képzés során a hallgatók megismerik a minket körülvevő információs társadalom fontos építőelemeit (elektronikai eszközök, telekommunikációs és számítógép-rendszerek), és képesek lesznek megérteni azok együttes működését. Az informatikusoknak lehetőségük van olyan alkotó és értékteremtő munkát végezni, amely széles körű társadalmi haszonnal és elismertséggel jár.

A Karon zajló képzés sajátossága, hogy a hagyományos, ember által tervezett technológiai rendszereken túl az élővilágban megtalálható biológiai “megoldások”, struktúrák viselkedésének megértésére, modellezésére is nagy hangsúlyt fektetünk (pl. molekuláris biológiai és neurobiológiai ismeretek oktatásával) hozzájárulva az újszerű megközelítések alkalmazásához a mérnöki területen.

Kutató egyetemi karként hallgatóinknak lehetőségük van arra, hogy már a BSc tanulmányaik során bekapcsolódjanak az egyetemen folyó kutatásokba. Minősített oktatóink magas száma és színvonalas tudományos munkája garantálja, hogy a diákköri kutatásba bekapcsolódó hallgatók eredményes munkát végezzenek, amely nagyban segíti hazai vagy nemzetközi továbbtanulásukat.

További tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal: international.office@itk.ppke.hu

Programstruktúra

A Mérnökinformatikus BSc képzés oktatási nyelve a magyar, az ötödik szemeszter kivételével, amikor a hallgatók minden tárgyat angolul tanulnak.

A képzés felépítése:
Természettudományi alapismeretek (40-45 kredit)
Gazdasági és humán ismeretek (15-25 kredit)
Szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek (100-150 kredit)
- Rendszertechnika modul
- Szoftvertechnológia modul
- Informatikai rendszerek modul
- Differenciált szakmai ismeretek
- Specializáció
Diplomához kapcsolódó tárgyak (19 kredit)

Választható specializációk:

- Érzékelő robotok és infobionika
- Mikroelektronika és infokommunikáció
- Szoftver- és nyelvtechnológia

RÉSZLETES MINTATANTERV (magyarul)

(A tanterv iránymutatásul szolgál. Évről évre előfordulhatnak kisebb-nagyobb módosítások.)

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal: international.office@itk.ppke.hu

Jelentkezzen most! Tanév 2024/25
Ez a felvételi időszak nem alkalmazható
Jelentkezzen most! Tanév 2024/25
Ez a felvételi időszak nem alkalmazható
Sponsor logo
Sponsor logo