További információ

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Áttekintés

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Karrierlehetőségek

A képzés célja:
A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A BSc végzettséggel felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben, az egészségügyi, élelmiszeripari, gyógyszeripari, mezőgazdasági és biotechnológiai vállalatok laboratóriumaiban, valamint természetvédelmi és környezetvédelmi intézményekben lehet elhelyezkedni, és az
oktató illetve kutató-fejlesztő munkákban a vezető oktatók, illetve kutatók irányításával dolgozni. A BSc diplomával a tanulmányok a mester (MSc) képzésben folytathatók, így az önálló kutatómunkára jogosító mester diploma szerezhető meg.

The purpose of the program:
The aim of the education is to release biologists who are capable for the analysis of the most important contexts of the biology using their basic knowledge in natural sciences, mathematics, chemistry, physics, and informatics.
They know the most important research methods of their area of science, and on the basis of their theoretical knowledge and laboratory practice they are able to plan, carry out and evaluate fundamental research tasks and to enter and carry on the education on the second MSc level.

Jelentkezzen most! Tanév 2024/25
Ez a felvételi időszak nem alkalmazható
Jelentkezzen most! Tanév 2024/25
Ez a felvételi időszak nem alkalmazható