További információ

bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/index.html 

Áttekintés

Felvételi vizsga: kizárólag szóbeli elbeszélgetés, Skype interjú formájában, írásbeli felvételi vizsga nincs. A szóbeli során a vizsgabizottság meggyőződik a jelentkező magyar nyelvtudásáról, valamint a tudományterületen való szakmai jártasságáról. A képzés célja olyan gyakorlati társadalomtudományi tudással rendelkező kulturális antropológia alapszakos szakelőadók képzése, akik képesek felismerni a kulturális-társadalmi élethelyzeteket jellemző főbb problémákat, változási folyamatokat, konfliktusokat, és rendelkeznek azon antropológiai kutatástechnikai eszköztárral, amely birtokában hatékony módon képesek az összefüggések megértésére, elemzésére és megoldási javaslatok kezdeményezésében való részvételre, illetve a végrehajtásban való közreműködésre. A megszerzett tudásukat és kompetenciáikat képesek a hazai állami, önkormányzati, civil-nonprofit és piaci-vállalkozói területen felhasználni és a gyakorlatban szakmai irányítás alatt alkalmazni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igenMegjegyzés:

Programstruktúra

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai 18-54 kredit;

- antropológiatörténet és -elmélet alapjai, kutatásmódszertan 18-48 kredit;

- népek és kultúrák Európában (antropológiai ismeretek Európa népeiről és kisebbségeiről; a roma kultúra antropológiája; együttélési modellek Közép-Kelet-Európában; ehhez kapcsolódóan az etnikai identitás, társadalmi mobilitás, multikulturális és interkulturális kommunikáció témakörei) 20-36 kredit;

- a modern társadalmak antropológiája (kulturális különbségek és változások a magyar társadalomban, a társadalmi nemek antropológiája, globalizáció és regionalizmus, a nemzeti kultúra antropológiája, továbbá a társadalmi krízishelyzetek, szubkultúrák és deviancia, perifériális társadalmi csoportok antropológiája) 20-36 kredit;

- az alkalmazott antropológia elmélete, története, módszertana, színterei és gyakorlata, továbbá szakmai gyakorlat 30-62-kredit.

Jelentkezzen most! Tanév 2024/25
Ez a felvételi időszak nem alkalmazható
Jelentkezzen most! Tanév 2024/25
Ez a felvételi időszak nem alkalmazható
Sponsor logo
Sponsor logo