További információ

gpk.bme.hu/hu 

Áttekintés

A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Alapvető műszaki és kapcsolódó gazdasági ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek a gépészeti rendszerek és technológiák tervezése, vizsgálata és üzemeltetése terén. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A Gépészmérnöki Kar által gondozott szak részletes és sajátos képzési célja, amely kiegészíti a KKK-ban foglaltakat:

A szakon végző gépészmérnökök alkalmasak lesznek

fémekkel, kerámiákkal, polimerekkel kapcsolatos korszerű anyagfeldolgozási, –tervezési és –vizsgálati műszaki feladatok elvégzésére;
a megfelelő komfortérzetet (hűtés, fűtés, szellőzés) biztosító lakó- és munkakörnyezet megtervezésére, épületgépészeti rendszerek tervezésére, elemeinek kiválasztására és méretezésére;
áramlás- és folyamattechnikai illetve energetikai gépek és berendezések, eljárások és rendszerek tervezésére és üzemeltetésére, elemeinek kiválasztására, méretezésére, illetve folyamatok szimulációjára;
a géptervezés vagy üzemeltetés során felmerülő szilárdtest-mechanikai, áramlás- és hőtechnikai problémák modellezésére;
korszerű gyártási eljárások, berendezések, eszközök, módszerek és rendszerek tervezésére és üzemeltetésére;
általános és mezőgép-tervezés, továbbá a műszerek tervezése feladatkörökben a teljes innovációs folyamatot átfogására és eredményes művelésére;
a gépészeti műszaki alkalmazások kapcsán felmerülő matematikai problémák felismerésére, elemzésére és korszerű megoldására.

Mindezek mellett a szakon végző gépészmérnökök a környezetvédelem, fenntartható fejlődés és korszerű energia-menedzsment területein is hasznosítható ismereteket szereznek.

Felvételi vizsga matematika és fizika tantárgyakból van.
A felvételi írásbeli, online vizsga.

Kapcsolat:

Török Adrienn
koordinátor
nemzetközi kapcsolatok
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Dékáni Hivatal
international@gpk.bme.hu

Dr. Vigh László Gergely
igazgató
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Rektori Kabinet
Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság
international@bme.hu

Jelenleg nem lehet jelentkezni
Jelenleg nem lehet jelentkezni
Sponsor logo
Sponsor logo