Logo of Széchenyi István University

BAgyógypedagógia [tanulásban akadályozottak pedagógiája]

További információ

felveteli.sze.hu/gyogypedagogia-ba-1 

Áttekintés

Az Egészségügyi alkalmassági lapot kitöltve és aláírva postai úton el kell juttatni a Gyógypedagógia Tanszék címére (9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Gyógypedagógia Tanszék) az alkalmassági vizsga időpontjáig.

A pótfelvételi eljárásban tartott alkalmassági vizsga a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az idei évben is online kerül megtartásra. Bővebb információt emailes behívó levélben küldünk ki.

A gyógypedagógusok foglalkoztatásának színterei folyamatosan bővülnek. A nálunk végzett gyógypedagógusok képesek választott szakirányukon a sérült, fogyatékos, vagy akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

A hallgatók gyakorlataikat óvodákban, gyógypedagógiai általános iskolákban, integráló (normál) általános iskolákban és tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál teljesítik.

A szakmai gyakorlat részét képezik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése.

Kontakt:
Dr. Zajdó Krisztina
zajdo.krisztina@sze.hu

Karrierlehetőségek

gyógypedagógiai intézmények
integráló óvodák és iskolák
pedagógiai szakszolgáltatás intézményei

Jelenleg nem lehet jelentkezni

A jelentkezési határidők az alábbiak állampolgáraira vonatkoznak: Egyesült Államok

Jelenleg nem lehet jelentkezni

A jelentkezési határidők az alábbiak állampolgáraira vonatkoznak: Egyesült Államok

Sponsor logo
Sponsor logo