További információ

bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/index.html 

Áttekintés

Felvételi vizsga: kizárólag szóbeli elbeszélgetés, Skype interjú formájában, írásbeli felvételi vizsga nincs. A szóbeli során a vizsgabizottság meggyőződik a jelentkező magyar nyelvtudásáról, valamint a tudományterületen való szakmai jártasságáról. A képzés célja magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A magyar szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:
- a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a művelődéstudomány valamely területeinek ismeretei vagy
- másik, elsősorban a bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igenMegjegyzés:

Programstruktúra

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;
- nyelvészeti alapismeretek 6-12 kredit;
- a magyar nyelv rendszere, leírása 15-26 kredit;
- a magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága 18-30 kredit;
- a magyar irodalom története 20-34 kredit;
- világirodalom, komparatisztika 11-19 kredit;
- irodalomelmélet és műértelmezés 8-15 kredit;
- választás szerinti specializációk ismeretei 40-60 kredit

Jelentkezzen most! Tanév 2023/24
A jelentkezési határidő lejárt
Tanulmányok kezdete
2023. szept. 1.
Jelentkezzen most! Tanév 2023/24
A jelentkezési határidő lejárt
Tanulmányok kezdete
2023. szept. 1.
Sponsor logo
Sponsor logo