További információ

gtk.bme.hu/muszaki-menedzser-mesterszak 

Áttekintés

A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek elméleti és módszertani háttérrel felvértezve képesek a technológiai és üzleti környezetben felmerülő összetett problémák megoldására, koordinálására, az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére. A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani, nyitottak a sokoldalúságot igénylő, összetett problémákra. Ezt támogatandó a választott specializáció témájában a hallgatók egy projektfeladat keretében önálló problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser képzésénél döntő a természettudományi, műszaki és a gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek harmóniája. Jó lehetőséget nyújt a különböző alapképzésben végzettek számára tanulmányaik folytatására, ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége is kifejezetten segíti az üzleti élet különböző szereplőivel való együttműködés képességének kialakulását.Felvételi eljárás módja:
- írásbeli vizsga (mintafeladatok: www.gtk.bme.hu/felvetelizoknek/)
- motivációs beszélgetés (online)
- felvételhez kapcsolódó dokumentumok áttekintése.

Programstruktúra

https://www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2019/11/Muszaki-menedzser-mester-2018-tavasz.pdf

Jelentkezzen most! Tanév 2022/23
Végső határidő
2022. jan. 31. 23:59:59
Europe/Budapest time
Tanulmányok kezdete
2022. szept. 1.

A jelentkezési határidők az alábbiak állampolgáraira vonatkoznak: Egyesült Államok

Jelentkezzen most! Tanév 2022/23
Végső határidő
2022. jan. 31. 23:59:59
Europe/Budapest time
Tanulmányok kezdete
2022. szept. 1.

A jelentkezési határidők az alábbiak állampolgáraira vonatkoznak: Egyesült Államok