More information

gtk.bme.hu/muszaki-menedzser-mesterszak 

Overview

A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek elméleti és módszertani háttérrel felvértezve képesek a technológiai és üzleti környezetben felmerülő összetett problémák megoldására, koordinálására, az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére. A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani, nyitottak a sokoldalúságot igénylő, összetett problémákra. Ezt támogatandó a választott specializáció témájában a hallgatók egy projektfeladat keretében önálló problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser képzésénél döntő a természettudományi, műszaki és a gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek harmóniája. Jó lehetőséget nyújt a különböző alapképzésben végzettek számára tanulmányaik folytatására, ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége is kifejezetten segíti az üzleti élet különböző szereplőivel való együttműködés képességének kialakulását.Felvételi eljárás módja:
- írásbeli vizsga (mintafeladatok: www.gtk.bme.hu/felvetelizoknek/)
- motivációs beszélgetés (online)
- felvételhez kapcsolódó dokumentumok áttekintése.

Programme structure

www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2019/11/Muszaki-menedzser-mester-2018-tavasz.pdf

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States