Logo of Sapientia College of Theology of Religious Orders

Sapientia College of Theology of Religious Orders

Hungary, Budapest    See a map
1052 Budapest, Piarista köz 1.

SAPIENTIA COLLEGE OF THEOLOGY OF RELIGIOUS ORDERS

The Sapientia College of Theology of Religious Orders is an integrated institute of several religious orders. Its aim is to be the center of theological studies for religious orders in Hungary. The main purpose of the College is to provide high quality theological training

- based on Catholic faith and moral,

- in observance of church and state law,

- feeding on the spirituality of orders teaching in the College

as well as to give a platform for research on the theology of religious life.

In the year 2000, the three religious orders now responsible for the College, the Hungarian Benedictine Congregation, the Hungarian Piarist Province and the Franciscan Province of Our Lady of Hungary, united their centuries-old theological colleges under the name ‘Sapientia College of Theology of Religious Orders’.

Theological training in the College prepares religious candidates for the priesthood and provides theological, catechetic, and pastoral-assistant training for religious brothers and sisters. In addition, the College is also committed to train lay people who wish to serve the church and the society.

The College strives for further cooperation with other institutions: with religious orders, colleges of theology and with institutions of higher education, primarily of teacher training, as well as with institutions providing a place of practice for teacher candidates.

The College aims at continually improving its activities, in line with church demands and the higher education quality assurance principles.

https://sapientia.hu/


SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola több szerzetesrend integrált képzési intézménye, melynek szándéka, hogy a magyarországi szerzetesség teológiai képzési központja legyen. A Főiskola legfőbb célja, hogy

- a katolikus hit és erkölcs alapján,

- az egyházi és az állami szabályok betartása mellett,

- az oktatásban részt vevő szerzetesrendek lelkiségéből táplálkozva

magas színvonalú teológiai képzést nyújtson, illetve teret adjon a szerzetesi teológia kutatásának is.

   A fenntartó három szerzetesrend, a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2000-ben egyesítették a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven.

   Az intézmény teológiai képzésével férfi szerzetesnövendékeket készít fel a papságra, illetve biztosítja a szerzetesnővérek és testvérek teológiai, kateketikai és lelkipásztori kisegítői képzését, de emellett elkötelezett az Egyház és társadalom szolgálatára vállalkozó világiak képzésében is.

   A Főiskola széleskörű együttműködésre törekszik más intézményekkel: szerzetesrendekkel, hittudományi főiskolákkal és felsőoktatási, elsősorban tanárképzési intézményekkel, valamint a gyakorlóhelyeket nyújtó partnerintézményekkel.

   Az egyházi oldalról jelentkező igényekkel és a felsőoktatási minőségbiztosítási alapelvekkel összhangban a Főiskola törekszik tevékenysége szüntelen fejlesztésére.

https://sapientia.hu/

SAPIENTIA COLLEGE OF THEOLOGY OF RELIGIOUS ORDERS

The Sapientia College of Theology of Religious Orders is an integrated institute of several religious orders. Its aim is to be the center of theological studies for religious orders in Hungary. The main purpose of the College is to provide high quality theological training

- based on Catholic faith and moral,

- in observance of church and state law,

- feeding on the spirituality of orders teaching in the College

as well as to give a platform for research on the theology of religious life.

In the year 2000, the three religious orders now responsible for the College, the Hungarian Benedictine Congregation, the Hungarian Piarist Province and the Franciscan Province of Our Lady of Hungary, united their centuries-old theological colleges under the name ‘Sapientia College of Theology of Religious Orders’.

Theological training in the College prepares religious candidates for the priesthood and provides theological, catechetic, and pastoral-assistant training for religious brothers and sisters. In addition, the College is also committed to train lay people who wish to serve the church and the society.

The College strives for further cooperation with other institutions: with religious orders, colleges of theology and with institutions of higher education, primarily of teacher training, as well as with institutions providing a place of practice for teacher candidates.

The College aims at continually improving its activities, in line with church demands and the higher education quality assurance principles.

https://sapientia.hu/


SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola több szerzetesrend integrált képzési intézménye, melynek szándéka, hogy a magyarországi szerzetesség teológiai képzési központja legyen. A Főiskola legfőbb célja, hogy

- a katolikus hit és erkölcs alapján,

- az egyházi és az állami szabályok betartása mellett,

- az oktatásban részt vevő szerzetesrendek lelkiségéből táplálkozva

magas színvonalú teológiai képzést nyújtson, illetve teret adjon a szerzetesi teológia kutatásának is.

   A fenntartó három szerzetesrend, a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2000-ben egyesítették a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven.

   Az intézmény teológiai képzésével férfi szerzetesnövendékeket készít fel a papságra, illetve biztosítja a szerzetesnővérek és testvérek teológiai, kateketikai és lelkipásztori kisegítői képzését, de emellett elkötelezett az Egyház és társadalom szolgálatára vállalkozó világiak képzésében is.

   A Főiskola széleskörű együttműködésre törekszik más intézményekkel: szerzetesrendekkel, hittudományi főiskolákkal és felsőoktatási, elsősorban tanárképzési intézményekkel, valamint a gyakorlóhelyeket nyújtó partnerintézményekkel.

   Az egyházi oldalról jelentkező igényekkel és a felsőoktatási minőségbiztosítási alapelvekkel összhangban a Főiskola törekszik tevékenysége szüntelen fejlesztésére.

https://sapientia.hu/

Search and apply!

Bachelor

BAkatekéta - lelkipásztori munkatárs [katekéta, lelkipásztori munkatárs]_hu
Bachelor, full degree studies
Sapientia College of Theology of Religious Orders

One Tier Master

OTMhittanár-nevelőtanár_hu
One Tier Master, full degree studies
Sapientia College of Theology of Religious Orders
OTMteológia [lelkipásztor]_hu
One Tier Master, full degree studies
Sapientia College of Theology of Religious Orders
OTMteológia_hu
One Tier Master, full degree studies
Sapientia College of Theology of Religious Orders
Sponsor logo
Sponsor logo