More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

A képzés célja:
A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A választott sportági ismeretek, szakmai ismeretanyag minden olyan állás vállalására jogosít, amely sportedzői ismereteket és kompetenciákat követel meg a szabadidő sport vagy a versenysport területén. A különböző sportszolgáltatások, például személyi edző, téli-nyári sportágak oktatói munkaköre, sportági táborok szervezése, vezetése, továbbá a különböző szintű
verseny- és teljesítménysport edzői munkakörei jelennek meg álláslehetőségként.

The purpose of the program:
The program is designed to equip students with scientific-based theoretical and practical knowledge and to enable them to plan and conduct physical trainings, to screen and mentor athletes, to develop personality, and to improve athletic performance in young and adult athletes. Students dispose of adequate coordinating, synthesising skills to manage, organize and control professional tasks of sports organizations. They possess competencies to coordinate the work of various age groups, to prepare for high-level professional training and competitions in their field sport for age-group or adult selected teams. They are prepared to continue their studies in the Master’s Degree Programme.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment