More information

felveteli.sze.hu/elelmiszermernoki-bsc-1 

Overview

A szakmáról

Az élemiszermérnök munkája igen sokrétű. Elhelyezkedéstől függően részt vehet az élelmiszerek közvetlen gyártásában, a technológia, gyártási sorok üzemeltetésében, termékfejlesztés során új élelmiszerek (új ízek) kidolgozásában, az élelmiszergyártás minőségbiztosításában, az értékesítés és marketing folyamataiban, illetve – főként továbbtanulás esetén – magasabb szintű kutatási projektekben. Legfontosabb feladatuk, hogy az élelmiszerlánc teljes folyamatában biztosítsák, hogy jó minőségű, egészséges, piaci igényeket kielégítő élelmiszerek kerüljenek a fogyasztók asztalára.


A képzésről

Olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika és műszaki alaptudományokban, speciális ismere- tekkel az élelmiszertudományban, szakmai alapismeretekkel az élelmiszerek előállítása és tartósítása, valamint az élelmiszertechnológia terén. A mérnökök képesek, az élelmiszeripari műveletek alapjainak birtokában az élelmiszeripa- ri feldolgozás és tartósítás korszerű technológiai és biotechológiai eljárások alkalmazására, minőségbiztosítási rendszerek kiépítésében közreműködésre és annak irányítására. Alkalmasak Európai Uniós, országos és regionális pályázatok készítésére. Képesek továbbá idegen nyelvi kommunikációra. Szilárd, megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusába történő továbblépéshez (MSc képzés).

Kontakt:
Dr. Kovács Attila
egyetemi docens
kovacs.attila@sze.hu

Programme structure

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2019/20/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Career opportunities

Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki MSc.


Elhelyezkedés

A végzett mérnök elhelyezkedési lehetőségei sokrétűek lehetnek, hiszen akár kis-, vagy nagyüzemben az élelmiszeripar minden ágában (hús, tej, malom, sütő, stb.) elhelyezkedhet. A megszerzett ismeretek birtokában saját vállalkozás létrehozására alkalmas. Az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szakmai közigazgatási feladatok ellátásában vehet részt. Vállal- hat munkát az élelmiszertermeléssel és forgalmazással kapcsolatos szakigazgatási feladatok ellátásában élelmiszerellenőrző állomásoknál. A fogyasz- tóvédelem terén és a szakmai kamaráknál felmerülő problémák, feladatok megoldására is képes szakemberként tevékenykedhet.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo