További információ

semmelweis.hu/pak 

Áttekintés

A Kar által meghirdetett alapszakos képzés célja: korszerű, általános és konduktív pedagógiai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése. A 2006/2007. tanévtől kezdődő új képzési forma, a négyéves (BA) alapképzés. Hallgatóinknak az első évben alapozó képzést nyújtunk, majd az év végén választhatnak az óvodapedagógus, illetve tanító specializáció között. Gyakorlóterületeinken konduktív pedagógiai és rehabilitációs, óvodai nevelő és iskolai oktató-nevelő munka, szakszolgálati, valamint szakmai szolgáltató tevékenység folyik. Képzésünk a konduktort bármely életkorú mozgássérült személyiségének holisztikus fejlesztésére, szakszerű konduktív nevelésére készíti fel. Az elmélet és gyakorlat elválaszthatatlan egységben segíti a hallgatóink felkészítését a mindennapi konduktív nevelési, valamint az óvodai tevékenységek és az iskolai oktatás feladatainak eredményes megvalósítására. Karunk külföldi hallgatók számára is lehetőséget ad a világhírű Pető-módszer elsajátítására.

Programstruktúra

Nappali tagozatos, 8 féléves alapképzés Budapesten, Illyefalván (Románia)

A képzés célja: olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos szükségletű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az óvodai specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az óvodáskorú mozgássérült gyermekek (integrált/inkluzív csoportok) nevelésére, fejlesztésére, a mindenkori óvodai nevelési program megvalósítására.

Az iskolai specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az 1—4. osztályos mozgássérült gyermekek (integrált / inkluzív osztályok) nevelésére, oktatására, a mindenkori tanterv megvalósítására.

A pedagógiai rehabilitáció specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek egészségügyi vagy szociális intézményekben konduktív pedagógiai fejlesztésre társszakmák képviselőivel együttműködve (multidiszciplináris team-munka).

Specializációk:
• Jelenleg: óvodai, iskolai és pedagógiai rehabilitáció

Karrierlehetőségek

Azok a fiatalok, akik konduktor alapszakon oklevelet szereznek, munkát vállalhatnak a Köznevelési Intézményeinkben, Magyarországon a mozgássérülteket ellátó egészségügyi, oktatási és szociális intézményekben. A központi idegrendszeri sérülteket fogadó köznevelési intézményrendszer sokszínű lehetőséget kínál a konduktor foglalkoztatására, a Fővárosi és Megyei Pedagógiai Szakszolgálatokban, az Egységes Gyógypedagógiai Intézményekben és a mozgássérülteket integráló többségi óvodákban, iskolákban A konduktori hivatás a társadalmilag elfogadott és megbecsült szakmák közé tartozik.

Jelentkezzen most! Tanév 2024/25
Ez a felvételi időszak nem alkalmazható
Jelentkezzen most! Tanév 2024/25
Ez a felvételi időszak nem alkalmazható
Sponsor logo
Sponsor logo