Logo of Apor Vilmos Catholic College

BAszociálpedagógia_hu

További információ

avkf.hu/kepzeseink#alapkepzes-ba 

Áttekintés

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni.
Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

The aim of the programme is to train social pedagogues who are able to deal with the learning, social and mental problems of children and young people in a complex system and to help them in cooperation with the persons concerned; to maintain, restore and develop the balance between the child, the young person and their environment.
Based on their skills, competences and values, they are effective in preventing and solving social problems and promoting the social integration of those concerned. They are prepared to continue their studies at Master’s level.

Karrierlehetőségek

Szociális munkás és tanácsadó, egyéb szakképzett oktató, nevelő, szociális segítő

Employment opportunities in social work, counselling and in the social and family care systems

Jelenleg nem lehet jelentkezni
Jelenleg nem lehet jelentkezni