További információ

ch.bme.hu 

Áttekintés

A képzés célja műanyag és száltechnológiai mérnökök képzése, akik a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően, a megszerzett természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak a műanyagokat és szálasanyagokat előállító, feldolgozó és alkalmazó szakterületeken tervezői, kutatási-fejlesztési és szakmai menedzseri feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.A felvételi tárgy kémiai technológia és szerves kémia. Ajánlott tankönyvek: Pátzay György – Tungler Antal – Mika László Tamás: KÉmiai technológia, ISBN: 978-963-2794-80-8, illetve Novák Lajos, Nyitrai József: Szerves Kémia 65022, Műegyetemi kiadó, 1998. A tankönyv 5-86, 89-113, 121-128, 137-155, 160-225, 237-259, 269-273, 286-377, 403-422, 459-508 oldalai

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél.

Jelentkezzen most! Tanév 2021/22
A jelentkezési határidő lejárt
Tanulmányok kezdete
2021. szept. 1.

A jelentkezési határidők az alábbiak állampolgáraira vonatkoznak: Egyesült Államok

Jelentkezzen most! Tanév 2021/22
A jelentkezési határidő lejárt
Tanulmányok kezdete
2021. szept. 1.

A jelentkezési határidők az alábbiak állampolgáraira vonatkoznak: Egyesült Államok