Logo of MFA Balassi

Oklevélszerzésre nem irányuló Preparatory Course in Hungarian Language

További információ

balassieducation.hu/..ory-programme-of-mfa 

Áttekintés

Program description:
The ten-month-long preparatory programme of the Ministry of Foreign Affairs and Trade is offered to foreign students who plan to pursue their full BA/BSc or undivided studies in Hungarian institutions of higher education. After the course, admission criteria for university programs are the following: successful final exam and successful entrance exam at the chosen university. The main aim of the program is to prepare the most able students for their further education. Therefore, we not only teach Hungarian Language and different subjects in Hungarian, but also improve writing, communication and other skills and competencies related to the students’ further education. In the first semester (September-December) students study only Hungarian Language (30 classes a week). Depending on their specialisation, they also have different subjects in Hungarian (e.g.: Biology, Chemistry, Maths, History etc.) during the second semester (January-June). At the end of the course, students have to take a final exam.


Entry requirements:
a secondary school leaving examination or an equivalent qualification


Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
written

Entrance exam location:
electronic

Entrance exam description:
During the entrance examination process , selection is based primarily on the documents, certificates and letters of motivation submitted. Due to the number of applicants, it may be necessary to complete a test based on the chosen specialisation, that is, in Mathematics, Biology or Humanities. The tests do not require Hungarian language skills.

Contact:
More information:
balassieducation.hu/en/study-programmes/hungarian-diaspora-scholarship-university-preparatory-programme-of-mfa/
Contact: Ms Daniella Vörös, programme coordinator of Diaspora Scholarship Programme
Phone number: +36-1-800-9482
E-mail: diaszpora@mdakft.hu

Preparatory year available:
No

Specialisation year available:
No

Minimum number of scholarship holders:
1

Maximum number of scholarship holders:
35
Program leírás:
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tíz hónapos magyar nyelvi és szaktárgyi előkészítő képzést nyújt azoknak, akik magyarországi egyetemeken szeretnének magyar nyelvű tanulmányokat folytatni. A képzés célja, hogy a diákokat felkészítse a továbbtanulásra, amelynek feltétele a sikeres záróvizsga és a választott egyetemen teljesített felvételi vizsga. A képzésben nemcsak a magyar nyelv és különböző szaktárgyak tanulására van lehetőség, hanem elsajátíthatók azok az írásbeli és szóbeli készségek is, amelyek fontosak az egyetemi tanulmányokhoz. A képzés első félévében (szeptember-december) azok a diákok, akiknek nem elég jó a magyar nyelvtudásuk, heti 30 órában magyar nyelvet tanulnak, majd a második félévben (január-június) a választott szakirányuknak megfelelően szaktárgyakat (pl. biológia, kémia, matematika, fizika, történelem stb.) is. Akinek magasabb szintű a nyelvtudása, annak lehetősége van az egész év során magyarul tanulni a szakirányának megfelelő tárgyakat. A képzést a tanév végén magyar nyelvi és/vagy szaktárgyi vizsga, továbbá egyetemi felvételi vizsga zárja le.

Bemeneti követelmények:
középiskolai érettségi vagy azzal egyenlő végzettség

Felvételi vizsga:
Van

Felvételi vizsga típusa:
írásbeli

Felvételi vizsga módja:
elektronikus

Felvételi vizsga leírása:
A felvételi folyamat során értékelésre kerülnek a beküldött dokumentumok, bizonyítványok és a motivációs levél. A jelentkezők számától függően sor kerülhet a matematikai, biológiai és humántudományok körében összeállított teszt kitöltésére. A tesztek kitöltéséhez nincs szükség magyar nyelvtudásra.

További információk:
balassieducation.hu/hu/kepzesek/diaszpora-felsooktatasi-osztondijprogram-kkm-egyetemi-elokeszito-dfp/
Kapcsolat: Vörös Daniella, Diaszpóra Ösztöndíj program koordinátor
Telefon: +36-1-800-9482
E-mail: diaszpora@mdakft.hu

Előkészítő év:
nincs

Specializációs év:
nincs

Ösztöndíjasok minimális száma:
1

Ösztöndíjasok maximális száma:
35

Jelenleg nem lehet jelentkezni
Jelenleg nem lehet jelentkezni
Sponsor logo
Sponsor logo