More information

btk.pte.hu/hu/kepzeseink/magyar-alapszak 

Overview

Rövid leírás
Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik az irodalom iránt érzékenységet tanúsítanak, kiterjedt olvasottságúak, és valamilyen idegen nyelvet alap- vagy középfokon ismernek. Várjuk azokat is, akik a magyar nyelv és általában a nyelvek szerkezete, története és használata iránt érdeklődnek. Érdekli őket az elemzés és az értelmezés, és/vagy szívesen vesznek részt irodalmi és nyelvészeti jellegű műhelyeken, kutatásokban (ld. pl. OTDK).

Képzés célja
magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására (pl. irodalomtudomány, alkalmazott nyelvészet, hungarológia/magyar mint idegen nyelv).

Programme structure

Főbb témakörök:
- általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;

- nyelvészeti alapismeretek 6-12 kredit;

- a magyar nyelv rendszere, leírása 15-26 kredit;

- a magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága 18-30 kredit;

- a magyar irodalom története 20-34 kredit;

- világirodalom, komparatisztika 11-19 kredit;

- irodalomelmélet és műértelmezés 8-15 kredit;

- választás szerinti specializációk ismeretei 40-60 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A magyar szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

- a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a színháztudomány valamely területeinek ismeretei vagy

- másik, elsősorban a bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.Szakirányok, specializációk:
Nappali munkarendben: irodalomtudomány, színháztörténet, nyelv és kultúra, magyar mint idegen nyelv

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Tipikus munkahely általában költségvetési szervek (kultúra, oktatás), főként fővárosi székhelyűek, iskolák, könyvtárak, könyvkiadó, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.

Tipikus beosztás: szerkesztő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo