More information

btk.pte.hu/en/curricula 

Overview

Rövid leírás
Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik az irodalom iránt érzékenységet tanúsítanak, kiterjedt olvasottságúak, és valamilyen idegen nyelvet alap- vagy középfokon ismernek. Várjuk azokat is, akik a magyar nyelv és általában a nyelvek szerkezete, története és használata iránt érdeklődnek. Érdekli őket az elemzés és az értelmezés, és/vagy szívesen vesznek részt irodalmi és nyelvészeti jellegű műhelyeken, kutatásokban (ld. pl. OTDK).

Képzés célja
magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására (pl. irodalomtudomány, alkalmazott nyelvészet, hungarológia/magyar mint idegen nyelv).

Programme structure

Főbb témakörök:
- általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;

- nyelvészeti alapismeretek 6-12 kredit;

- a magyar nyelv rendszere, leírása 15-26 kredit;

- a magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága 18-30 kredit;

- a magyar irodalom története 20-34 kredit;

- világirodalom, komparatisztika 11-19 kredit;

- irodalomelmélet és műértelmezés 8-15 kredit;

- választás szerinti specializációk ismeretei 40-60 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A magyar szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

- a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a színháztudomány valamely területeinek ismeretei vagy

- másik, elsősorban a bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.Szakirányok, specializációk:
Nappali munkarendben: irodalomtudomány, színháztörténet, nyelv és kultúra, magyar mint idegen nyelv

Career opportunities

Expert in Hungarian

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo