Logo of Hungarian Dance Academy

BAtáncos és próbavezető [társastánc]

More information

mte.eu 

Overview

A képzés célja olyan táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére és a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. A megszerzett tánctechnikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre akár táncosként, akár próbavezetőként, vagy koreográfus asszisztensként. Az oktatás egyik fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjenek, és elsajátítsanak más formanyelveket. Kitekintést kapjanak a klasszikus és modern (divat-)táncokra, ezáltal biztosítva a táncos képességének, készségeinek fejlesztését, ismereteinek bővítését.

A gyakorlati képzés mellett fontos hangsúlyt kap az elméleti képzés is, ahol többek között tánctörténetet, zenetörténetet, művelődéstörténetet is tanulnak a hallgatók, ami hozzájárul ahhoz, hogy a képzés végén a kiváló technikai tudás megszerzése mellett széles látókörű táncosokká váljanak.

Programme structure

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAK MEGNEVEZÉSE:
táncos és próbavezető (Dance and Rehearsal Coaching)
AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKON SZEREZHETŐ VÉGZETTSÉGI SZINT ÉS A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGJELÖLÉSE:
végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
szakképzettség: táncos és próbavezető (társastánc)
A KÉPZÉSI IDŐ FÉLÉVEKBEN:
6 félév
AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:
180 kredit

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo