More information

uni-eszterhazy.hu 

Overview

A képzés célja biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai valamint humán és nyelvi ismereteik birtokában szupra- és infraindividuális biológiai, biotechnológiai, biomonitoring, közegészségügyi, gyógyszer- és környezetipari valamint rokon területeken tervezői, alap- és alkalmazott kutatási, kutatás-fejlesztési, innovációs és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. Felkészültek a biológia hatókörébe tartozó új problémák és jelenségek kritikai feldolgozására, biológiai és megfelelő gyakorlat megszerzése esetén kémiai technológiai rendszerek biztonságos és környezettudatos működtetésére, továbbképzésben kiegészített ismereteik és szakmai gyakorlatuk alapján szakhatósági felügyelet feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma a korábbi tanulmányokból 100 kredit az alábbi területekről:
matematika területéről legalább 6 kredit
informatika területéről legalább 6 kredit
fizika területéről legalább 4 kredit
kémia területéről legalább 20 kredit
biológia területéről legalább 60 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 70 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Programme structure

Elméleti alapozó ismeretkör

Teljesítendő minimális kredit: 19


NMT_BI102K2 Biológiai kémia és méréstechnika
NMT_BI103G2 Biológiai kémia és méréstechnika
NMT_BI104G2 Biológiai fizika, szerkezeti biológia és méréstani ismeretek
NMT_BI105G2 Biomatematika
NMT_BI106K2 Sejtbiológia
NMT_BI107K2 Molekuláris biológia
NMT_BI108G3 Molekuláris biológia
NMT_BI109K2 Genetika
NMT_BI110G2 Genetikai bioinformatika


Szakmai törzsanyag ismeretkör

Teljesítendő minimális kredit: 29

NMT_BI111K2 Zoológia
NMT_BI112G1 Zoológia
NMT_BI113K2 Ökológia
NMT_BI114G1 Ökológia
NMT_BI115K2 Élettan, szabályozásbiológia, immunológia
NMT_BI116G2 Élettan, szabályozásbiológia, immunológia
NMT_BI117K2 Növénybiológia
NMT_BI118G3 Növénybiológia
NMT_BI119K2 Mikrobiális biotechnológia
NMT_BI120K2 Etológia
NMT_BI121K2 Evolúcióbiológia
NMT_BI122K2 Szintetikus biológia
NMT_BI123K2 Természet- és környezetvédelem
NMT_BI124K2 Tudományos kommunikáció és pályázatírás
NMT_BI125G2 Tudományos kommunikáció és pályázatírás

Szupraindividuális ismeretkör

Teljesítendő minimális kredit: 36

NMT_BI126K2 Molekuláris ökológia
NMT_BI136G2 Természetvédelmi botanika
NMT_BI127G2 Környezeti mikrobiális közösségek
NMT_BI128K2 Általános briológia, briológiai taxonómia, mohaélettan
NMT_BI129G2 Általános briológia, briológiai taxonómia, mohaélettan
NMT_BI130K2 Trópusi ökológia, trópusi botanika
NMT_BI133K2 Növényi ökofiziológia és vizsgáló módszerei
NMT_BI134G2 Növényi ökofiziológia és vizsgáló módszerei
NMT_BI135K2 A fotoszintézis folyamatrendszere és alkalmazásai
NMT_BI137G2 Élőhelyismeret
NMT_BI162G2 Biológiai angol szaknyelv
NMT_BI131K2 Mikológia
NMT_BI132G2 Mikológia
NMT_BI138K2 Vegetációtudomány
NMT_BI140G2 Herbáriumok, zoológiai gyűjtemények, élőgyűjtemények kezelése
NMT_BI142G2 Környezeti adatbázisok tartalma és használata
NMT_BI143G2 Általános rovartan és rovarkártevők biológiája
NMT_BI148K2 Biológiai inváziók
NMT_BI149K2 Konzervációbiológia
NMT_BI139G2 Gyógynövények biológiája és fenntartható kezelése
NMT_BI141G2 Ex situ növénymegőrzés Európában és a világban
NMT_BI144K2 A Kárpát-medence kisemlősei és biológiájuk
NMT_BI145K2 Földigiliszták ökológiája, biogeográfiája, taxonómiája
NMT_BI146K2 Talajbiológia
NMT_BI147K2 Zoonózisok: parazita állatok, az ember parazitái

Szabadon választható tárgyak ismeretköre

Teljesítendő minimális kredit: 6

NMT_BI151K2 Kozmokémia és űrbiológia
NMT_BI157G2 Ökológiai monitorozó módszerek
NMT_BI159K2 Környezetvédelmi technológia, zöld kémia
NMT_BI161K2 Bekövetkezett katasztrófák tanulságai a világban és Magyarországon
NMT_BI100K3 Vízi entomológia
NMT_BI150K2 Klímaváltozás, hatások, válaszadás
NMT_BI152K2 Bioakusztika
NMT_BI153G2 R-alkalmazások
NMT_BI154K2 Megújuló energiaforrások
NMT_BI155K2 Biológia a minden napjainkban
NMT_BI156G2 Antropogén tájformálás
NMT_BI158K2 Ökológiai és evolúciós modellek
NMT_BI160K2 Geobiomineralizáció

Szakdolgozat

NMT_BI163D15 Szakdolgozati szeminárium I.
NMT_BI164D15 Szakdolgozati szeminárium II.

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024