More information

uni-eszterhazy.hu/en 

Programme structure

Elméleti alapozó ismeretkör

Teljesítendő minimális kredit: 19


NMT_BI102K2 Biológiai kémia és méréstechnika
NMT_BI103G2 Biológiai kémia és méréstechnika
NMT_BI104G2 Biológiai fizika, szerkezeti biológia és méréstani ismeretek
NMT_BI105G2 Biomatematika
NMT_BI106K2 Sejtbiológia
NMT_BI107K2 Molekuláris biológia
NMT_BI108G3 Molekuláris biológia
NMT_BI109K2 Genetika
NMT_BI110G2 Genetikai bioinformatika


Szakmai törzsanyag ismeretkör

Teljesítendő minimális kredit: 29

NMT_BI111K2 Zoológia
NMT_BI112G1 Zoológia
NMT_BI113K2 Ökológia
NMT_BI114G1 Ökológia
NMT_BI115K2 Élettan, szabályozásbiológia, immunológia
NMT_BI116G2 Élettan, szabályozásbiológia, immunológia
NMT_BI117K2 Növénybiológia
NMT_BI118G3 Növénybiológia
NMT_BI119K2 Mikrobiális biotechnológia
NMT_BI120K2 Etológia
NMT_BI121K2 Evolúcióbiológia
NMT_BI122K2 Szintetikus biológia
NMT_BI123K2 Természet- és környezetvédelem
NMT_BI124K2 Tudományos kommunikáció és pályázatírás
NMT_BI125G2 Tudományos kommunikáció és pályázatírás

Szupraindividuális ismeretkör

Teljesítendő minimális kredit: 36

NMT_BI126K2 Molekuláris ökológia
NMT_BI136G2 Természetvédelmi botanika
NMT_BI127G2 Környezeti mikrobiális közösségek
NMT_BI128K2 Általános briológia, briológiai taxonómia, mohaélettan
NMT_BI129G2 Általános briológia, briológiai taxonómia, mohaélettan
NMT_BI130K2 Trópusi ökológia, trópusi botanika
NMT_BI133K2 Növényi ökofiziológia és vizsgáló módszerei
NMT_BI134G2 Növényi ökofiziológia és vizsgáló módszerei
NMT_BI135K2 A fotoszintézis folyamatrendszere és alkalmazásai
NMT_BI137G2 Élőhelyismeret
NMT_BI162G2 Biológiai angol szaknyelv
NMT_BI131K2 Mikológia
NMT_BI132G2 Mikológia
NMT_BI138K2 Vegetációtudomány
NMT_BI140G2 Herbáriumok, zoológiai gyűjtemények, élőgyűjtemények kezelése
NMT_BI142G2 Környezeti adatbázisok tartalma és használata
NMT_BI143G2 Általános rovartan és rovarkártevők biológiája
NMT_BI148K2 Biológiai inváziók
NMT_BI149K2 Konzervációbiológia
NMT_BI139G2 Gyógynövények biológiája és fenntartható kezelése
NMT_BI141G2 Ex situ növénymegőrzés Európában és a világban
NMT_BI144K2 A Kárpát-medence kisemlősei és biológiájuk
NMT_BI145K2 Földigiliszták ökológiája, biogeográfiája, taxonómiája
NMT_BI146K2 Talajbiológia
NMT_BI147K2 Zoonózisok: parazita állatok, az ember parazitái

Szabadon választható tárgyak ismeretköre

Teljesítendő minimális kredit: 6

NMT_BI151K2 Kozmokémia és űrbiológia
NMT_BI157G2 Ökológiai monitorozó módszerek
NMT_BI159K2 Környezetvédelmi technológia, zöld kémia
NMT_BI161K2 Bekövetkezett katasztrófák tanulságai a világban és Magyarországon
NMT_BI100K3 Vízi entomológia
NMT_BI150K2 Klímaváltozás, hatások, válaszadás
NMT_BI152K2 Bioakusztika
NMT_BI153G2 R-alkalmazások
NMT_BI154K2 Megújuló energiaforrások
NMT_BI155K2 Biológia a minden napjainkban
NMT_BI156G2 Antropogén tájformálás
NMT_BI158K2 Ökológiai és evolúciós modellek
NMT_BI160K2 Geobiomineralizáció

Szakdolgozat

NMT_BI163D15 Szakdolgozati szeminárium I.
NMT_BI164D15 Szakdolgozati szeminárium II.

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023