Logo of Archiepiscopal College of Veszprém

BAszociális munka

More information

ersekifoiskola.hu/..nulmanyok-tanszek.html 

Overview

Despite its name, social work is not simply work, but a vocation focusing on the relationship and conflict between a person and his social environment. The aim of the training is to prepare professionals who can effectively help improve the quality of life of individuals and communities, and are able to actively participate in the identification and prevention of factors threatening individuals and society. The duration of the Social Work BA programme is 7 semesters full-time. Education provides theoretical knowledge, develops professional skills, conveys values and develops practical proficiency.

A szociális munka – neve ellenére – nem egyszerűen munka, hanem hivatás, melynek középpontjában az ember és társas környezetének kapcsolata, konfliktusa áll. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik hatékonyan segíteni tudják egyének, közösségek életminőségének javulását, és képesek aktívan közreműködni az egyént és a társadalmat veszélyeztető tényezők feltárásában, megelőzésében. A szociális munka képzés ideje nappali tagozaton 7 félév. Az oktatás elméleti ismereteket nyújt, szakmai készségeket fejleszt, értékeket közvetít, és gyakorlati jártasságot alakít ki.

Programme structure

A szociális munka – neve ellenére – nem egyszerűen munka, hanem hivatás, melynek középpontjában az ember és társas környezetének kapcsolata, konfliktusa áll. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik hatékonyan segíteni tudják egyének, közösségek életminőségének javulását, és képesek aktívan közreműködni az egyént és a társadalmat veszélyeztető tényezők feltárásában, megelőzésében. A szociális munka képzés ideje nappali tagozaton 7 félév. Az oktatás elméleti ismereteket nyújt, szakmai készségeket fejleszt, értékeket közvetít, és gyakorlati jártasságot alakít ki.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States