More information

uni-mate.hu/..eszt%C3%A9s-mesterszak/20123 

Overview

A mesterképzési szak célja olyan turizmus menedzser szakemberek képzése a turizmusipar munkaerőpiacára, akik szakmai kompetenciák és ismeretek birtokában képesek a turizmust közvetlenül, illetve közvetve szolgáló munkaterületeken a tervezést, a döntés-előkészítést és az irányítást szolgáló feladatok önálló ellátására, az érintett gazdasági területek, illetve a szervezetek működésének rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók, tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, illetve a vállalkozások és intézmények vezetésére. A végzettek többek között önkormányzatokban, minisztériumokban, azok háttér-intézményeiben, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál és nonprofit szervezetekben kerülhetnek foglalkoztatásra. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kontakt személy:

Dr. Bujdosó Zoltán
Szakfelelős
bujdoso.zoltan@uni-mate.hu

Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet
fenntarthato.fejlesztes@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment