Logo of Eötvös Loránd University

MAnemzetközi tanulmányok_hu

More information

tatk.elte.hu/mesterszakok/nemzetkozi 

Overview

Szakigazgató: Szűcs Zoltán Gábor, egyetemi docens

A mesterképzési szak a 2017/2018-as tanévtől kezdődően megújult formában és tartalommal kerül indításra, több specializációval, tudományterületeink napjainkban releváns, kurrens nemzetközi oktatási gyakorlatára és akadémiai eredményeire alapozva.
Az első és legfontosabb változás, hogy 2017-től három specializációt indítunk:

  • Nemzetközi emberi jogok specializációt;
  • EU külkapcsolatok és fejlesztéspolitika specializációt;
  • Biztonsági tanulmányok (Security Studies) specializációt (az angol cím arra utal, hogy a specializációhoz tartozó órák angol nyelven lesznek megtartva).

Felvételi vizsga témakörök:

  • Az Európai Unió
  • Alkotmányjogi ismeretek
  • A nemzetközi kapcsolatok és az európai közösség elméleti alapjai

Irodalom:

  • Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
  • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
  • Kállai Gábor: A közjog alapjai. Alkotmány – Alaptörvény. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011

Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

Elhelyezkedési lehetőségek az EU intézményeinél, államigazgatásban, jogalkotó és döntéshozó szervezeteknél, akadémiai kutatóhelyeknél.

Sponsor logo
Sponsor logo