More information

tatk.elte.hu/mesterszakok/humanokologia 

Overview

Szakigazgató: Gébert Judit, gebert.judit@tatk.elte.hu

Ezen a szakon a szociokulturális folyamatok ökológiai szemléletű értelmezésére, a környezeti problémák társadalmi dimenziójának vizsgálatára, a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatások feltárására képzünk szakembereket. Az ökológia és humánökológia kifejezések a társadalomtudományok területén a természettudományoktól eltérő értelemben váltak használatossá. Tematikus újdonságként elsősorban az élővilág rendszerösszefüggéseinek, az ebből származó kölcsönös meghatározottságoknak a fokozott figyelembevételére utalnak, ami egy rendszerelvű, kapcsolat- és kommunikáció-központú, az egyén feletti szerveződési szintek jelentőségét hangsúlyozó szemléletmóddal párosul. Ez a megközelítés a második ezredfordulón kibontakozó globális ökológiai válság következtében tett szert megkerülhetetlen tudományos jelentőségre, úgy a társadalomelméletben, mint a társadalmi folyamatok tervezésének és szervezésének különféle szakterületein. A hallgatók olyan jártasságot szereznek a helyi társadalomban zajló folyamatok elemzésében, menedzselésében, fejlesztési stratégiák kidolgozásában, amely iránt érezhetően növekvő igény mutatkozik a kutatásban, a közigazgatásban, a civil és nonprofit szférában, valamint a médiumokban.

Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

A hallgatók olyan jártasságot szereznek a helyi társadalomban zajló folyamatok elemzésében, a fenntarthatóság igényeit kielégítő fejlesztési stratégiák kidolgozásában, amely iránt növekvő igény mutatkozik a kutatásban, a közigazgatásban, a civil szférában, valamint a médiumokban. A szakon végzett diákok eddig nagyobbrészt az állami szférában (pl. Herman Ottó Intézet, Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Alkalmazkodási Központ, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet), kisebb részben civil szervezeteknél (pl. Magyar Máltai Szeretetszolgálat), illetve az akadémiai szférában (Swedish University of Agricultural Sciences) találtak munkát.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo