More information

uni-mate.hu 

Overview

A képzés során többek között elsajátíthatod a vállalkozás közép- és hosszútávú jövőjének tervezésével, az azt meghatározó döntéseket befolyásoló tényezők elemzésével, illetve a döntések meghozatalával kapcsolatos ismereteket. Továbbá megismerheted, hogy hogyan elemezd az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeit, miként gondolkodj a vállalkozásfejlesztésről, magáról az innovációról és az innováció vállalkozásokat érintő kérdéseiről, vezetőként üzleti szervezetedről, munkatársaidról a velük való együttműködésről. Mindezt konkrétan a következő tantárgyak keretében érheted el:

- Általános alapozó ismeretek:
Vállalati stratégiák, Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció, Társadalmi és gazdasági előrejelzés, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Alkalmazott kutatásmódszertan

- Szakmai törzsanyag:
Pályázat- és projektmenedzsment, Innováció-módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Vállalati döntéstámogató rendszerek, Vezetői üzleti kommunikáció, Vállalkozásfejlesztési politika, Vállalkozás és globalizáció, Regionalitás és versenyképesség, Szolgáltatásmarketing és -menedzsment.

- Differenciált szakmai ismeretek:
Vezetői gazdaságtan, Vezetői számvitel, Üzleti tanácsadás, Termelés- és folyamatmenedzsment, Vezetői minőségmenedzsment, Vezetői kontrolling.