Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

MAvidékfejlesztési agrármérnöki (Gödöllő)_hu

More information

en.uni-mate.hu/..s-in-english-tuition-fees 

Overview

A vidékfejlesztő és agrármérnök képzés mindenek előtt agrár, gazdasági, menedzsment, vidékszociológiai, valamint területfejlesztési ismeretekre építve a fenntartható fejlődés és a vidéki térségek mai problémáinak megértésére, a fejlesztések lehetséges irányainak meghatározásában való közreműködésre, a konkrét fejlesztési programok megfogalmazására, azok megvalósításának menedzselésére és a folyamatok monitoringjának végzésére lesz alkalmas.

A széleskörű menedzsment- és vidékfejlesztési megalapozás kiváló lehetőséget teremt egyrészt a különböző munkakörülményekben történő isme-ret-adaptálásra, másrészt a specializáció révén egy-egy területen történő intenzív elmélyülésre.

Munkahelyként a saját és társas vállalkozások, szövetkezetek, pénzintézetek, biztosítótársaságok, önkormányzatok, a szakigazgatás hivatalai, szaktanácsadó szervezetek határozhatók meg, ahol a fenti tevékenységeket alapvetően közép és felsőszintű vezetői beosztásban képesek ellátni. Ezeket a képességeket az uniós programok – ide értve a Nemzeti Fejlesztési Tervet – megvalósítása során is kiválóan lehet kamatoztatni.


Kontakt személy:
Dr. Káposzta József
kaposzta.jozsef@uni-mate.hu

Póka Dóra
poka.dora@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment