More information

szentistvancampus.uni-mate.hu 

uni-mate.hu 

Overview

Az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak 4 féléves, főbb tanulmányi területek a tervezés, a tanácsadás, illetve a szociálpszichológia, alkalmazott pszichológia. Az elméleti ismeretek átadása mellet, lehetőséget nyújtunk a hallgatóknak az intézetben folyó kutatásokban való részvételre is, amely a tudományos diákköri munkába való bekapcsolódást is biztosítja.

A munkahelyek igényeit is kielégíteni képes és az egyéni karrierépítést is támogató szakembert képzünk az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon, hiszen célunk, hogy interdiszciplináris szemléletű, problémamegoldási és -tervezési képességgel rendelkező, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel jellemezhető fiatalok kapjanak egyetemi diplomát. A mesterszak elvégzése megfelelő alapot jelent a doktori képzésre (PhD) történő belépéshez is.

Contact:
Katona Lászlóné
E-mail: Katona.Laszlone@uni-mate.hu
Enikő Prokaj, International Coordinator Gödöllő
Email: Prokaj.Eniko@uni-mate.hu
Dr. Kenderfi Miklós
Miklos.Kenderfi@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment