More information

felveteli.georgikon.szie.hu/..nok-bsc-szak 

Overview

Természetvédelmi mérnök (BSc) szak képzési célja:

Olyan korszerű és komplex ismeretekkel rendelkező, ökológiai szemléletű természetvédelmi szakemberek képzése, akik a természetvédelem területén önállóan képesek a felmerülő feladatok felismerésére, megoldásuk irányítására és végrehajtására. Alkalmasak a vállalatok, intézmények felé a természetvédelmi előírások érvényesítésére, államigazgatási feladatok ellátására, állapotfelmérések és hatástanulmányok készítésére, természetvédelmi nevelésre és ökoturizmus szervezésére.

A képzés sajátosságai:

A képzés nappali és levelező tagozaton történik. Eredményes befejezése után a szak hallgatói egyetemi szinten (MSc) folytathatják tanulmányaikat. A természetvédelmi mérnöki diplomával rendelkező szakemberekre igény van többek között az államigazgatásban (nemzeti park igazgatóságok, kormányhivatalok, önkormányzatok stb.), vállalkozásban természetvédelmi szakértőként, hazai és nemzetközi természetvédelmi szervezeteknél, arborétumok és állatkertek szakembereiként, erdei iskolák és más oktatási intézmények szakoktatóiként. A szakon a hallgatók széleskörű biológiai és földrajzi alapokra agrár- és gyakorlati természetvédelmi ismereteket építenek. A képzés során legalább 3 hetet töltenek oktatóikkal terepen, ahol a természeti értékekkel ismerkednek meg és gyakorlati szakemberek mutatják be a védett természeti területeket.

Szakkoordinátor: Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár
Tel.: (+36) 83/545-360, e-mail: kondorosy.elod[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet
Szakfelelős: Dr. Malatinszky Ákos

Apply now! Academic year 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States