More information

archive.uni-mate.hu/en 

Overview

A MATE a marketing felsőoktatási képzés mindhárom szakaszával rendelkezik. A magyar Akkreditációs Bizottság indításra elfogadta 2005-ben a Kereskedelem és marketing alapszakot (BA), illetve 2007-ben a Marketing mesterképzési szakot (MSc).
A MATE Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktoris Iskola keretében Marketing PhD alprogram működik. A MATE-ra jelentkező hallgatók felsőoktatási tanulmányaik mindhárom szintjét BA, MSc és PhD egy intézményben végezhetik. Az Intézet mindent megtesz azért, hogy hallgatóink bevételekhez jussanak, ezért bevonjuk őket az intézeti kutatásokba, vállalati megbízásokba is. A MATE Kereskedelem és marketing alapszak képzése az országban jól ismert, a hallgatói könnyen találnak gyakorlati helyeket és viszonylag rövid időn belül el tudnak helyezkedni. A képzés gyakorlatorientált, amely a munkába állást jelentősen segíti.

Tíz indok, amiért érdemes a MATE Kereskedelem és Marketing BA alapszakját választani:

Több mint 20 éves egyetemi tapasztalat a marketing képzés területén, nagyszámú sikeres hallgatói karrier.
A szakmai közvélemény a MATE marketing képzését a három legjobb közé sorolja.
A szakvezető Marketing Tanszék oktatóinak több mint 70%-a tudományos minősítéssel rendelkezik, amely aminőségi képzés alapját képezi.
Gyakorlatorientált oktatás, a vállalatokkal való szoros kapcsolat (vállalati gyakorlati helyek, kooperatív gyakorlati képzés, vállalati kutatások)
A képzés tárgyi feltételei magas színvonalúak (pl., Marketingkutatási labor, E-learning, Neptun)
Magas színvonalú az oktatáson kívüli szakmai tevékenység (Tudományos Diákköri Munka, Marketing Hallgatói Klub)
Az egyéni képesség (kompetencia) mérésére épülő oktatásfejlesztési és ahhoz kapcsolódó személyre szóló tanácsadás.
A MATE képzési helyszíne jelentős kulturális, történelmi és nemzeti tradíciókkal rendelkező városban, tiszta levegőjű, zöld és egészséges környezetben található.
Budapesthez való földrajzi közelség, a szomszédos megyékből való gyors és olcsó elérhetőség.
Széles körű szabadidős lehetőségek (sport, kulturális, vallási és civil szerveztek)

Szakfelelős:
Dr. Szente Viktória
egyetemi tanár
szente.viktoria@uni-mate.hu

Szakkordinátor:
Dr. Papp János
egyetemi docens
papp.janos@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment