Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

BAgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (Gödöllő)_hu

More information

gtk.szie.hu/..fejlesztesi-agrarmernoki-bsc 

Overview

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismeretek birtokában, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére, és ismereteiket a térségfejlesztés szolgálatába tudják állítani. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés egyetemi, második ciklusban történő folytatásához. A képzés 6 félév elméleti képzésből és egy félév gyakorlatból áll. A hallgatók területfejlesztési és agrárgazdasági szakirányokon szakosodhatnak.

Szakfelelős:
Dr. Káposzta József
egyetemi tanár
kaposzta.jozsef@uni-mate.hu

Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet
fenntarthato.fejlesztes@uni-mate.hu