More information

archive.uni-mate.hu/en 

Overview

Színvonalas képzésünket ajánljuk mindazok figyelmébe, akik szeretnék elsajátítani a turizmus szakma hazai és nemzetközi elméletét és gyakorlatát. A számos részterület megismerése mellett hangsúlyt fektetünk a rendszerben való gondolkodás képességének megtanítására, a gyakorlatban is hasznosítható, naprakész szakmai ismeretek átadására. Széleskörű szakmai kapcsolatrendszerünk biztosítja, hogy hallgatóink gyakorlatorientált képzésben vehessenek részt. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink révén hallgatóinknak lehetősége van nemzetközi gyakorlat megszerzésére és tanulmányaik egy részének külföldi részképzésben való megszerzésére, így nemzetközi környezetben is versenyképes diplomával és tudással rendelkeznek.

Célunk olyan közgazdászok képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, a legújabb módszerekkel elemzik a piacot, értik annak folyamatait és összefüggéseit, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban, mester (MA) szakon történő folytatására.

Szakfelelős:
Dr. Molnár Csilla
egyetemi docens
molnar.csilla@uni-mate.hu

Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet
fenntarthato.fejlesztes@uni-mate.hu