Logo of Gál Ferenc University

BAkatekéta - lelkipásztori munkatárs_hu

More information

gfe.hu/karok/teologiai-kar 

Overview

A KLM képzés célja:

Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik irányítással alkalmasak az Egyház igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi szabályozásnak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal:

a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis/hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi/gyülekezeti feladatainak ellátására; katekéta szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a világi hallgatók számára felvehető lelkipásztori munkatárs szakirányon szerzett ismeretek birtokában: lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére.

A KLM alapszak részét képező 50 kredites szabadon választható modulként a III. félévtől mindenki számára kötelezően teljesítendő:

- a lelkipásztori munkatárs specializáció.

Programme structure

6 félév

Career opportunities

továbbtanulás MA mester szakon

Apply now! Academic year 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo