Logo of Pázmány Péter Catholic University

PhDTörténelemtudományi Doktori Iskola [Bölcsészettudomány]_hu

More information

btk.ppke.hu/..kepzesek-ph-d-es-habilitacio 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

A PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolája 2000-ben jött létre, a korábbi Gazdaságtörténeti doktori program folytatásaként, a korábbi tematikai kínálat jelentős bővítésével. Az iskola műhely-rendszerben működik: a hallgató a gazdaság- régió- és politikatörténeti műhely mellett az életmódtörténeti, vallás- és eszmetörténeti (ókori, középkori, újkori), valamint az egyháztörténeti műhelyekben folytathatnak tanulmányokat és kutatást. Szándékunk, hogy ezekben a műhelyekben újjáélesszük a magyar tudományosságban sokáig elhanyagolt területeken folyó kutatásokat (eszmetörténet, egyháztörténet), valamint újfajta, a rokon tudományok (szociológia, földrajz, néprajz, közgazdaságtan, filozófia) módszereit alkalmazó és szemléletét tükröző kutatásokat (régiótörténet, életmódtörténet) vezessünk be az iskola programjába. A műhely-programok kialakításánál éppen ezért hangsúlyt helyeztünk a rokon tudományokkal való kapcsolatra. A képzésben lehetőség van hadtörténeti tanulmányok folytatására is.

A doktori képzésben kötelező közös alapozó előadásokat a Doktori Iskola meghatározó egyéniségei, a műhelyek vezetői tartják. Az előadások során a hallgató nem pusztán az egyes műhelyek kutatási területéről, a kutatás problémáiról kap képet, hanem módszertani, megközelítési mintákat is az egyes kutatási területek szemszögéből. A meghirdetett kínálatból választható kutatószemináriumokban forráselemzéseken alapuló műhelymunka folyik. A kutatószemináriumok célja, hogy a hallgatókat konkrét források elemzése során vezesse be a tudományos kutatás módszereibe, és adjon segítséget a témáikkal kapcsolatos szakirodalom feldolgozásában. Kutatószemináriumokat a doktori iskola hallgatói nem csak saját témavezetőiktől vehetnek fel. Az iskola munkájában kívánatosnak tartjuk, hogy a hallgatók más témavezetők és kutatók megközelítési módszereivel is megismerkedjenek, és disszertációjuk elkészítéséhez több oldalról kapjanak segítséget. A kutatószemináriumok meghirdetésénél a diákok előzetes javaslatait, kéréseit is figyelembe vesszük.

Kari könyvtárunkban a növekvő könyvállomány mellett számos elektronikus adatbázis és interneten hozzáférhető folyóirat áll rendelkezésre. A hallgatók rendelkezésére áll a Hittudományi Kar felújított könyvtára is, valamint az esztergomi szemináriumi könyvtár és levéltár gazdag anyaga (utóbbi főleg forráskutatások céljaira). A hallgatók számára publikációs lehetőséget jelent a Doktori Iskola évente megjelenő kiadványa (Khronosz). Egyetemünk kiemelt felsőoktatási intézmény, több nemzetközi kutatóegyetemi hálózat tagja. Ez a tagság intézményi szinten biztosít kapcsolatokat a kari doktori iskolákban folyó munka számára is.

btk.ppke.hu/oktatas/doktori-kepzesek-ph-d-es-habilitacio/tortenelemtudomanyi-doktori-iskola

Kapcsolat:
Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu