More information

btk.ppke.hu/..nlo/magyar-nyelv-es-irodalom 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

A mesterszak számos, a nemzeti kultúra, az irodalom, az anyanyelv kutatásával, a kutatási eredmények egy részének a közművelődés különböző fórumain és a nyelvi kommunikáció tág terein (nyelvtechnológia, fordítás, tolmácsolás) való közvetlen alkalmazásával, a korszerű nyelvi és irodalmi műveltség közvetítésével, kialakításával, népszerűsítésével olyan munkakörök eredményes betöltésére készít fel, amelyeknek mindennapi s magas fokú eszköze a nyelv. A mesterszakon végzettek feladata a nemzeti kultúra színvonalas képviselete, az irodalmi műveltség magas fokú terjesztése is.

Kapcsolat:
Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment