More information

btk.ppke.hu/..kajanlo/filozofia-etikatanar 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

Szakunk összefogja és a legmagasabb szinten kultiválja a hazai filozófiai kultúra azon vonatkozásait, amelyek egy keresztény-katolikus felsőoktatási intézmény kultúraőrző és kultúrafejlesztő profiljával harmonizálnak. Intézményünk szoros kapcsolatot ápol a világ vezető keresztény-katolikus egyetemeivel Európában éppúgy, mint a tengerentúlon. Nemcsak az általános filozófiai képzést hangsúlyozzuk, hanem az ókori és a középkori filozófiatörténetet, illetve az etikát és a vallásfilozófiát is. Ennek szempontja szakunkon a fenomenológiából adódik, de szervesen átfogja az egész filozófiai gondolkodási hagyományt. Intézetünkben magas szinten oktatjuk és kutatjuk az újkori és a XX. századi gondolkodást. A fenomenológia, a filozófiatörténet és a vallásfilozófia terén sokszínű, elmélyült, tudományosan alapos, a kortárs gondolkodással összekapcsolódó képzéssel a magas szintű és korszerű ismeretek elsajátítására nyújtunk lehetőséget.

Kapcsolat:
Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu