More information

btk.ppke.hu/..odapedagogus-es-tanitokepzes 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

A tanító alapszak célja olyan pedagógusok képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására. A nemzetiségi szakirányt választó tanítók képesek az 1–6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására.
Az oktatás során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6–12 éves korosztály fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével és gyakorlatával. A tananyag részét képezi a közismereti tárgyakon felül ugyanezen korosztály differenciált személyiségfejlesztése, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A közismereti tanegységek (magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, ének-zene, testnevelés, vizuális nevelés, technika) mélyreható ismerete megfelelő alapot biztosít az egyes tantárgyak oktatásához. A tanító szakon kötelezően választandó műveltségi területetek: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol), ember és társadalom, informatika, testnevelés és sport. A tanítóképzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált szakmódszertani ismeretek átadására, valamint a szakmai csoportos és egyéni iskolai, a képzés végén egy összefüggő 8 hetes külső iskolai tanítási gyakorlatra.
A nemzetiségi tanító szakirányú képzés kiemelt fontosságú része a 6–12 éves korosztály oktatása során alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és -fejlesztési stratégiák elsajátítása. A nyelvi ismeretek átadásán túl fontos feladat a nemzetiségi történelem és kultúra megismertetése, a nemzetiségi értékek tiszteletére való nevelés.

Kapcsolat:
Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment