More information

btk.ppke.hu/..bolcseszet/szabad-bolcseszet 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

Célunk olyan, a szabad bölcsészet témaköreiben tájékozott szakemberek képzése, akik végzettségüket a legszélesebb körben használhatják fel akár a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon, akár magasabb szintű végzettség, mesterszak megszerzése érdekében.
A szabad bölcsészet alapszakon végző hallgatók a kulturális élet számos területén elhelyezkedhetnek. Így művelődési intézményekben, könyvkiadóknál, civil szervezetek munkatársaiként vagy kulturális programszervezői munkakörben. Szerepet vállalhatnak kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi szervek is számíthatnak szabad bölcsészet alapszakon végzett munkatársakra, s a kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások sem nélkülözhetik őket. Emellett napjainkban komoly szükség van hazánkban – azon belül pedig kiváltképpen a keresztény közösségekben – a szabad bölcsészet terén magasan képzett értelmiségiekre, akik a szellemi, a kulturális és a közélet legkülönfélébb szféráiban találják meg hivatásukat.

Kapcsolat:
Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu