More information

btk.ppke.hu/nyilt-nap/szakajanlo/regeszet 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete az általános régész képzésen mellett az egyetem profiljának megfelelően elsősorban a kereszténység megjelenésétől a kora újkorig tartó időszak emlékanyagának feltárására, tanulmányozására, megőrzésére és bemutatására alkalmas szakemberek képzését tűzi ki céljául. Az erősen gyakorlatorientált képzés egyetemünk hazai és külföldi régészeti kutatási programjai mellett az intézményi partnerek segítségével az arra érdemes hallgatókat már a képzés során bekapcsolja változatos tapasztalatot és szaktudást nyújtó terepi kutatási programokba. A PPKE BTK hagyományainak megfelelően a képzés szerves részét alkotja a kutatási témához nélkülözhetetlen biztos klasszikus nyelvi háttér elsajátítása (az általánosan kötelező latin mellett a választott korszaknak megfelelően lehetőség van görög, arab és szír nyelvek elsajátítására is). A képzés hangsúlyos eleme a geofizikai és az a specifikus számítástechnikai képzés (adatbázisépítés, térinformatika, számítógépes modellezés, grafikai szoftverek használata), amely a régészeten kívül is hasznosítható tudást ad hallgatóink kezébe. Intézetünk kifejezett célja, hogy mindenkiből a tehetségének és képességeinek megfelelő lehető legtöbb plusz lehetőséget biztosítsa a komoly, nemzetközileg is „verseny és piacképes” szakemberré váláshoz. Ennek része az Intézet által szervezett számos hazai és külföldi terepi kutatási program, a kiterjedt külföldi szakmai kapcsolatrendszer és a diákcsere programok.

Kapcsolat:
Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment