Logo of Széchenyi István University

BAmezőgazdasági mérnöki_hu

More information

felveteli.sze.hu/..gazdasagi-mernoki-bsc-1 

Overview

A gyakorlatias ugyanakkor high tech eszközökkel dolgozó mezőgazdaság segít válaszokat találni a klímavédelem, a környezetvédelem, az élelmiszer alapanyag előállítás, az élelmiszer ellátási lánc biztonság és az éhínség megszüntetése kérdéskörökben felmerülő problémákra.

Az egészségmegőrzés szempontjából fontos jó minőségű élelmiszer alapanyagok előállításának alappillére a mezőgazdaság. Ha az élelmiszer ellátási láncban alapanyag oldalról zavar áll be, arra is csak a mezőgazdaság nyújt megoldást.

A képzésről

A szak képzési programja arányos egyensúlyt kíván fenntartani a mezőgazdasági diszciplína különböző területei között lehetőséget biztosítva a hallgatóknak, hogy a gyakorlatban a mezőgazdasági tevékenység valamennyi területén eredményes munkát végezhessenek. Ezek az ismeretek lehetőséget biztosítanak a végzett hallgatóknak, hogy az agrárium széles területein alkotó módon kapcsolódhassanak be a termelési és fejlesztési folyamatokba.

Az átfogó oktatás képessé teszi a hallgatókat a határterületeken történő eredményes munkavégzésre is. A képzés során fontosnak tartjuk az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló mérnöki szintetizáló képességek kifejlesztését, a hallgatók felkészítését a legújabb tudományos eredmények befogadására, alkalmazására, a termelőmunka ennek alapján tudományos igényű irányítására.

Ezen kívül fontos hangsúlyozni, hogy ez élő tudomány, tehát olyanok számára is látókör szélesítő lehet a képzés, akik elsősorban az elméleti kutatás területén képzelik el a jövőjüket.

Kontakt:
Dr. Kovács Attila
egyetemi docens
kovacs.attila@sze.hu

Programme structure

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2019/20/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Career opportunities

Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően bármelyik agrárképzési területhez tartozó mesterszakon folytathatók a tanulmányok.

Elhelyezkedés

A végzett mérnök elhelyezkedési lehetőségei – figyelembe véve a képzés során tanult szerteágazó ismereteket – nagyon sokszínűek lehetnek. A hagyományosnak nevezhető, akár kis-, vagy nagyüzemben, állattenyésztési, növénytermesztési, vagy üzemgazdasági feladatok ellátása mellett képesek saját mezőgazdasági vállalkozások létrehozására is. A mezőgazdasági szolgáltató szférában történő elhelyezkedésnél, a bankokban, a mezőgazdasági hiteligénylés elbírálásánál, vagy biztosító társaságok mezőgazdasági kárfelmérésénél, becslésénél is elengedhetetlenek a szakmai ismereteik. Az elsajátított ismeretek konvertálhatósága jó alapot jelent a gazdasági élet számos területén a sikeres vállalkozásra, vagy munkavállalásra.

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo