Logo of University of Pécs

PHDInterdiszciplináris Doktori Iskola [Társadalomtudomány] (néprajz- és kulturális antropológia, politikatudományok, történelemtudományok) _hu

More information

idi.btk.pte.hu 

Overview

5 Doktori Program jött létre 2005-ben, s e szerint működik azóta is az Interdiszciplináris Doktori Iskola, a közös kutatási és képzési terület prioritásait szem előtt tartva: „Európa és magyarság a világban – korszakokon átívelő tradíciók és modernizációs kihívások (gazdaság, társadalom, politika, kultúra)”. A 3 történelemtudományi Doktori Program: „A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban” Doktori Program, Programvezető: Prof. Dr. Visy Zsolt, DSc; „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800 között” Doktori Program, Programvezető: Prof. Dr. Font Márta, DSc; „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Program, Programvezető: Prof. Dr. Ormos Mária, az MTA rendes tagja, Professor Emerita, aki 2018. márciusáig látta el ezt a feladatot, a program koordinálását megbízott programvezetőként Dr. habil. Bánkuti Gábor egyetemi docens vette át. A Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program vezetője Prof. Dr. Vargyas Gábor DSc, a Politikatudományi Programot Pálné Prof. Dr. Kovács Ilona akadémikus vezeti.

Programme structure

A képzési programért felelős tanszékek:
Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
Modernkori Történeti Tanszék
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
Politikai Tanulmányok Tanszéke
Újkortörténet Program
Újkortörténeti Tanszék

Interdiszciplináris DI, Történelemtudomány Doktori Program Ókor

Leírás:
Az antik világ és azon belül a Kárpát-medence és népei történetének, anyagi és szellemi kultúrájának az összes rendelkezésre álló forrás alapján való vizsgálata és elemzése révén feltárni, elemzezni, bemutatni a helyi, regionális és nagy területekre jellemző sajátságokat, a népek és kultúrák tér- és időbeli kapcsolatait, és ezáltal – a hazai és a nemzetközi kutatások messzemenő figyelembevételével – új eredményekre sarkallni a doktori iskola résztvevőit.
Képzési program gazdatanszéke: Történelem Tanszékcsoport
A képzési programért felelős tanszékek:
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Ókortörténeti és Régészeti Tanszék
Ókortörténeti Program
Ókortörténeti Tanszék

Interdiszciplináris DI Történelemtudomány Doktori Program Középkor

Iskolavezető: Dr. Fischer Ferenc egyetemi tanár, DsC

Középkori és Koraújkori Doktori Program: “A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 600-1700”
Programvezető: Dr. Font Márta egyetemi tanár, DsC
Képzési program gazdatanszéke: Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
Középkori és Koraújkori Program
A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.
Ebben a képzési programban szerepel (egy vagy több) alárendelt (behívott) képzési program, kötelezően, kötelezően választandóan vagy kreditgyűjtésre szolgálóan valamely mérföldkőhöz rendelve. Az ilyen képzési programok tantervi struktúráját a rövidítésükre klikkelve, külön ablakban lehet megtekinteni. A behívott képzési programokba az adott képzést kiválasztva kell kurzust felvenni, vagyis nem ezen, a tartalmazó képzésen keresztül!

Interdiszciplináris DI, Történelemtudomány Doktori Program Újkor

Leírás:
A program oktatási és kutatási szerkezetébe a 18-20. századi európai és magyar történelem témái tartoznak, különös tekintettel a hazai, a kontinentális és világfejlődés (gazdaság, társadalom, intézményrendszer és eseménytörténet) összehasonlító, ill. összefüggésrendszerben való vizsgálatára. Ezen belül a program nagy súlyt helyez az Európa-ismeret homályos, kevésbé feldolgozott részeinek a megvilágítására (nemzeti, vallási kisebbségek, a nők helyzetének változásai, kisállamiság, infrastruktúra), mindezt széles egyetemes történeti dimenzióba helyezve. A kurzusok a graduális képzésben elsajátított ismeretek kiterjesztésére, a kutatási és feldolgozási szempontok, valamint – elsősorban levéltári forrásokon nyugvó – kutatási technikák megismertetésére irányulnak.
Képzési program gazdatanszéke: Modernkori Történeti Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Modernkori Történeti Tanszék
Újkortörténet Program
Újkortörténeti Tanszék

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.
Ebben a képzési programban szerepel (egy vagy több) alárendelt (behívott) képzési program, kötelezően, kötelezően választandóan vagy kreditgyűjtésre szolgálóan valamely mérföldkőhöz rendelve. Az ilyen képzési programok tantervi struktúráját a rövidítésükre klikkelve, külön ablakban lehet megtekinteni. A behívott képzési programokba az adott képzést kiválasztva kell kurzust felvenni, vagyis nem ezen, a tartalmazó képzésen keresztül!

Interdiszciplináris DI, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program

Leírás:
Interdiszciplináris Doktori Iskola

Iskolavezető: Dr. Fischer Ferenc egyetemi tanár, DsC

Néprajz–Kulturális Antropológia Tudományok Program
Programvezető: Dr. Vargyas Gábor egyetemi tanár, DsC
Képzési program gazdatanszéke: Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Néprajz-Kulturális Antropológia Program
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.
Ebben a képzési programban szerepel (egy vagy több) alárendelt (behívott) képzési program, kötelezően, kötelezően választandóan vagy kreditgyűjtésre szolgálóan valamely mérföldkőhöz rendelve. Az ilyen képzési programok tantervi struktúráját a rövidítésükre klikkelve, külön ablakban lehet megtekinteni. A behívott képzési programokba az adott képzést kiválasztva kell kurzust felvenni, vagyis nem ezen, a tartalmazó képzésen keresztül!


Politikatudomány Doktori Program

Képzési program gazdatanszéke: Politikai Tanulmányok Tanszéke
A képzési programért felelős tanszékek:
Politikai Tanulmányok Tanszéke
Politológia Program

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo