Logo of University of Pécs

OTMgyógyszerész_hu

More information

felvi.aok.pte.hu/hu/menupont/760 

Overview

A PTE Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karán az oktatás, a kutatás világszínvonalú minősége találkozik az innovációval és a pezsgő hallgatói közösség varázsával.

Oktatóink, kutatóink nemzetközi szinten elismert szaktekintélyek, világszerte számos kutatási programban vesznek részt, melyek eredményeiből a hallgatók kiscsoportos oktatásokon profitálhatnak, nemzetközileg elismert diplomát szerezhetnek a szakma élvonalát képviselő feltételek mellett.

Régiós szinten is egyedülálló MediSkillsLab orvosi szimulációs központban a hallgatók szinte teljesen élethű szimulátorokon gyakorolhatják a beavatkozások, vizsgálatok tárházát.

Mindezek mellett miért is kezdődik nálunk a jövőd? Mert egy olyan közösség vár, ahová jó tartozni. Mert a világszínvonalú tudás a szakmáddá, a szakmád a szenvedélyeddé lesz. Mert egy hatalmas, pezsgő, befogadó és támogató család tagja leszel.

Kapcsolattartó:

Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda

E-mail cím: fhszi@aok.pte.hu
Telefonszám: + 36 72 536-130 / 536-131
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12., 2. emelet

Programme structure

A képzés felépítése
Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (fizika, biofizika, fizikai kémia, kolloidika, általános és szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia stb.)
Biológiai és orvosi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (gyógyszerészi biológia, gyógyszerészi növénytan, anatómia, élettan, kórélettan, mikrobiológia stb.)
Szaktudományi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (gyógyszerészi kémia, gyógyszerhatástan és toxikológia, gyógynövény- és drogismeret, gyógyszertechnológia, biofarmacia, klinikai alapismeretek stb.)
A Dunántúlon Karunkon működik az egyetlen képzési hely a gyógyszerész szakmában. Túlsúlyban van a képzés során a laboratóriumi, gyakorlati munka. Átjárhatóság a másik két szakra (általános orvos, fogorvos) a tantervi eltérések miatt nincs.

Az alaptananyagon (core curriculum) kívül számtalan kiegészítő kurzus, tudományos diákköri munka-lehetőség áll a hallgatók rendelkezésére.

A diplomához szükséges egy középfokú C típusú nyelvvizsga letétele, és az angol szaknyelvi záróvizsga. Nyelvtanulásra mind a kar, mind a PTE által szervezett kurzusokon van lehetőség.

Career opportunities

Pharmacist (Dr. Pharm. – doctor pharmaciae)

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo